วิธีการเปลี่ยนชื่อ / เพิ่มชื่อผู้ส่งใน Gmail สามารถทำได้ดังนี้

1. ที่มุมขวาบนหน้าจอ คลิกเลือกปุ่มเฟือง

2. คลิกเลือก Settings

Change your name in gmail_1

3. คลิกที่แท็บ Accounts

4. ที่ส่วน Send mail as: คลิกเลือก edit info ที่ด้านหลังอีเมล์ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ

Change your name in gmail_2

5. ที่ส่วน Name: ป้อนชื่อที่ต้องการ ที่่ช่องว่างด้านล่าง

6. คลิก Save Changes เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

Change your name in gmail_3

7. ทดสอบการเปลี่ยนแปลงโดยส่งจดหมายถึงตัวเองได้เลยครับ

ขอบคุณครับ

 

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

ปัญหาสลับภาษาเเล้วโปรแกรมค้าง
PSPP โปรแกรมฟรี วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

Leave a Comment