ปัญหาอาการค้างของเจ้าคอมพิวเตอร์เมื่อมีการสลับภาษาโดยการใช้ปุ่ม  ~  ซึ่งมักเกิดขึ้นกับ windows 10 , office 2010 ,2013,2016 โดยผมเองเจอมาสองสามเครื่องก็แก้ไขด้วยการลง office 2007 ให้ใช้งานเเทน ซึ่งตอนนั้นยังไม่สามารถหาข้อมูลในการแก้ไขปัญหานี้ได้ เเละในตอนนี้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขเเล้ว สามารถหาคำตอบได้จาก
http://www.windowssiam.com/fix-switch-language-input-thai/

ขอบคุณครับ

^__^

Error Code 0x80070570
เปลี่ยนชื่อผู้ส่งใน Gmail

Leave a Comment