การยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน สำหรับบัญชี Google หรือ Two-Step Verification หรือตัวย่อคือ 2SV คือการ ยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานบัญชี 2 ระดับ ในการเข้าใช้งานบัญชี การยืนยันตัวตนในระดับที่ 1 โดยปกติทั่วไปคือ การใช้รหัสผ่านบัญชี หรือ (password) ซึ่ง 2SV จะเป็นการยืนยันในระดับที่ 2 อีกขั้นเพิ่มมา เพื่อช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัย 2 ชั้น ให้กับเจ้าของบัญชี ซึ่งบัญชี Google เป็นอีกหนึ่งบัญชีที่มีความสำคัญ