การยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน สำหรับบัญชี Google หรือ Two-Step Verification หรือตัวย่อคือ 2SV คือการ ยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานบัญชี 2 ระดับ ในการเข้าใช้งานบัญชี การยืนยันตัวตนในระดับที่ 1 โดยปกติทั่วไปคือ การใช้รหัสผ่านบัญชี หรือ (password) ซึ่ง 2SV จะเป็นการยืนยันในระดับที่ 2 อีกขั้นเพิ่มมา เพื่อช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัย 2 ชั้น ให้กับเจ้าของบัญชี ซึ่งบัญชี Google เป็นอีกหนึ่งบัญชีที่มีความสำคัญ เนื่องจากในบัญชีได้ผูกรวมบริการต่างๆ ไว้ในบัญชีเดียว อาทิเช่น Gmail, YouTube, Google Drive, Play Store (สำหรับ Android) และบริการอื่นๆ ซึ่งใช้บัญชี Google เดียวกันในการล็อกอินเข้าใช้งาน รวมไปถึง การผูกบัญชีไว้กับบริการต่างๆ เช่นการล็อกอินบัญชี Facebook และการเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชี Social Network ต่างๆ จึงควรใช้การยืนยัน 2 ขั้นตอน (2SV) ให้กับบัญชีเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการโดนแฮ็กบัญชีอีกช่องทาง 
        ***หมายเหตุ เมื่อเปิด 2SV ให้กับบัญชี Google แล้ว ทุกบริการจาก Google ก็จะได้รับคุณสมบัติ 2SV ไปด้วยเช่นกัน
       ขั้นตอนการเปิดใช้งาน 2SV ให้บัญชี Google
– เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ไปยัง URL https://myaccount.google.com จากนั้น Login เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google

– ที่หน้าจอฝั่งซ้ายคลิกเลือกเมนู “Security” จากนั้นเลื่อนหน้าลงด้านล่างจนพบหัวข้อ Signing in to Google และคลิกเลือกที่ “2-Step Verification” (กรณียังไม่ได้เปิดใช้ 2SV สถานะปัจจุบันจะระบุ off อยู่)

– ที่หน้า 2-Step Verification คลิกเลือกปุ่ม GET STARTED เพื่อเริ่มต้นการเปิดใช้งานยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน

– ที่หน้าจอ Let’s set up your phone ทำการเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยครับ สำหรับรับรหัสการยืนตัวตนในระดับที่ 2 ดังรูป

– ไปยังขั้นตอนถัดไปโดยการป้อนชุดตัวเลขที่ระบบทำการส่งเป็นข้อความมายังเบอร์โทรศัพท์ที่ป้อนไว้ก่อนนี้เพื่อเป็นการยืนยัน จากนั้นคลิกปุ่ม Next ไปยังขั้นตอนถัดไป

– จากนั้นคลิกปุ่ม Turn on อีกครั้งเพื่อยืนยันการเปิดใช้งาน 2SV

– หลังจากเปิดใช้งานยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับอีเมล์แจ้งยืนยันการเปิดใช้ดังรูป

ทดลองใช้งาน 2SV หลังจากเปิดใช้งานแล้วพบว่า หลังจากล็อกอินเข้าใช้งานบัญชีด้วยรหัสผ่านบัญชี ในระดับที่ 1 แล้วจะพบว่ายังไม่สามารถเข้าใช้งานบัญชีได้ในทันที ระบบจะนำไปยังการยืนยันตัวตนในระดับที่ 2 โดยจะส่งรหัสเป็นข้อความ มายังเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกไว้กับบัญชีในขั้นตอนก่อนหน้านี้ จากนั้นนำรหัสที่ได้มาเติมตรวช่อง Enter the code ดังรูป เพื่อยืนยันตัวตนในระดับที่ 2 จึงสามารถเข้าใช้งานบัญชีได้ 

จบขั้นตอนการเปิดใช้ยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอนเรียบร้อยครับ
***ในขั้นตอนถัดไปจะแนะนำการยืนยันตัวตนในระดับ 2 ในรูปแบบอื่นแทนการรับ SMS รหัสยืนยัน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยืนยันในระดับที่ 2 ต่อจากขั้นตอนนี้ ผู้เขียนจะมาอัพเดตบทความเพิ่มเติมต่อท้ายบทความนี้ 
วิธีการยืนยันตัวตนในระดับที่ 2 แบบการใช้แอพ แทนการรับ sms เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการยืนยันตัวตนในระดับที่ 2 สามารถทำได้โดย 

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

การใช้ Google Sheet ร่วมกับ Google Apps Script เพื่อให้บริการข้อมูลในรูปแบบ JSON
บันทึกการเรียนรู้ Dialogflow (เบื้องต้น)

Discussion

Leave a Comment