สืบเนื่องได้รับทราบว่า บุคลากร ม.อ.ภูเก็ต หลายท่านมีความสนใจพัฒนาผลงานในกลุ่ม ChatBot เพิ่มขึ้น และ Dialogflow เป็นหนึ่งในชุดเครื่องมือที่เลือกใช้งาน จึงถือโอกาสช่วง WFH ศึกษาการทำงานในเบื้องต้นของเครื่องมือตัวนี้

Dialog Flow คืออะไร

Dialog Flow คือ Platform สำหรับสร้าง Chatbot ของ Google ที่มีการใช้ Machine learning ด้าน Natural Language Processing (NLP) มาช่วยในทำความเข้าใจความหมายของประโยคที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา และโต้ตอบได้ตรงตามความต้องการ ปัจจุบันนิยมนำไปใช้งานร่วมกับ Facebook และ Line (ไม่ได้กล่าวถึงในบทความนี้) เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้า ที่ Bot สามารถโต้ตอบได้รวดเร็ว มีความเป็นธรรมชาติ

คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่ระบบ

การใช้งานในระดับพื้นฐาน

เพื่อที่จะให้ Chatbot ของเราสามารถตอบคำถามได้ในเบื้องต้น สิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจเป็นอันดับแรก คือ Intent โดยผมขอนิยามคำว่า Intent แบบง่ายที่สุด คือ การสื่อสารที่ User ติดต่อกับ Bot ของเรา เช่น ร้านเปิดกี่โมง, ฉันต้องการข้าวหมูแดง เป็นต้น เมื่อพิจารณาจากแผนภาพด้านล่าง ใน Step ที่ 1 User ส่งข้อความเข้ามา Agent ของเรา Step ที่ 2 ตัว Agent จะนำข้อความนั้นไปพิจารณาว่า Intent ใดที่น่าเกี่ยวข้อง และ ตอบกลับผลลัพทธ์ใน Step ที่ 3

Agent and intent handling an end-user expression

Intent

สิ่งสำคัญในแต่ละ Intent คือ Training phrases เป็นส่วนที่ผู้พัฒนาจะต้องระบุประโยคที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่สอดคล้องกับ Intent นั้นๆ เช่น Intent สำหรับสอบถามว่า ร้านเปิดให้บริการหรือไม่ เราอาจมี Training phrases เหล่านี้

  • ร้านเปิดกี่โมง
  • ตอนนี้ร้านเปิดไหม
  • ร้านเปิดหรือยัง
  • ร้านปิดหรือยัง
  • วันนี้ร้านเปิดหรือเปล่า เป็นต้น

ในส่วนของการตอบกลับผลลัพธ์ (Responses) ผู้พัฒนาสามารถระบุข้อความได้หลายแบบ โดยที่ Dialogflow จะทำการสุ่มผลลัพทธ์ไปให้

สรุป

เพื่อที่จะให้ Dialogflow สามารถเลือก Intent ที่ถูกต้อง สิ่งที่ต้องคำนึงและต้องออกแบบให้ดีคือ Dialog ที่ User จะใช้สื่อสารกับเรา และ ข้อความที่ใช้สอนต้องครอบคลุมกับสิ่งที่ User มีโอกาสจะพิมพ์หรือพูดเข้ามา Bot ของเราจึงจะสามารถ Responses ผลลัพทธ์ได้อย่างถูกต้อง

สำหรับ Dialog บทพูดที่มีความต่อเนื่อง และ การ Train Bot ให้รับรู้ตัวอย่างข้อความในขั้นสูงกว่านี้ ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของ Context และ Entities ต่อไป

** บทความนี้เกิดจากการทำความเข้าใจ และ ทำแล็บ เพียงเล็กน้อยเพื่อให้เห็นภาพเท่านั้น หากมีข้อมูลที่ผิดพลาดได้โปรดแจ้งเพื่อช่วยเราปรับปรุงเนื้อหาให้ดีขึ้น **

เพิ่มความปลอดภัยให้บัญชี Google ด้วยการเปิดใช้การยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน (2SV)
Access Github.com over https via Command-line with Personal access token (PAT)

Leave a Comment