Tag: Excel

มีเรื่องมาเล่า [Microsof Excel]

Microsoft Excel ทำไมมันชอบค้างหว่า..????? ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft office เป็นปัญหาคลาสิคสำหรับการงานทั่วๆไป แต่ทุกปัญหามันมีทางแก้ไข ไปดูกันครับบ >>>

Microsoft Excel วิธีเช็คจำนวนตัวอักษรตามที่กำหนด

วิธีการเช็คจำนวนตัวอักษรตามที่กำหนด ในการหาวิธีครั้งนี้เพื่อให้รองรับโปรแกรมที่ต้องนำเข้าไฟล์ในรูปแบบExcel(Import File) โดยโปรแกรมได้กำหนดจำนวนตัวอักษรไว้ซึ่งถ้าตัวอักษรเกินโปรแกรมจะตัดตัวอักษรที่เกินออกทำให้ข้อมูลที่จะนำเข้ามาไม่ครบ จึงต้องมีการเช็คจำนวนตัวอักษรของข้อมูลใหม่อีกรอบ *วิธีการนี้เหมาะสำหรับข้อมูลที่ต้องการเช็คแล้วให้แสดงในรูปแบบ Format *ตัวอย่างทำด้วย Microsoft Excel 2013 ซึ่งทำได้ทั้ง Version 2007 และ 2010 *ในตัวอย่างแสดงการเช็คจำนวน 10 ตัวอักษร โดยที่ถ้าช่องCellไหนเกิน 10 ตัวอักษรก็จะแสดงพื้นหลังเป็นสีแดงในช่องCell นั้น เลือกช่วง Cell ที่ต้องการทำ ให้ไปกดที่ Menu Conditionnal Formatting. read more…