วิธีการเช็คจำนวนตัวอักษรตามที่กำหนด

ในการหาวิธีครั้งนี้เพื่อให้รองรับโปรแกรมที่ต้องนำเข้าไฟล์ในรูปแบบExcel(Import File) โดยโปรแกรมได้กำหนดจำนวนตัวอักษรไว้ซึ่งถ้าตัวอักษรเกินโปรแกรมจะตัดตัวอักษรที่เกินออกทำให้ข้อมูลที่จะนำเข้ามาไม่ครบ จึงต้องมีการเช็คจำนวนตัวอักษรของข้อมูลใหม่อีกรอบ

*วิธีการนี้เหมาะสำหรับข้อมูลที่ต้องการเช็คแล้วให้แสดงในรูปแบบ Format

*ตัวอย่างทำด้วย Microsoft Excel 2013 ซึ่งทำได้ทั้ง Version 2007 และ 2010

*ในตัวอย่างแสดงการเช็คจำนวน 10 ตัวอักษร โดยที่ถ้าช่องCellไหนเกิน 10 ตัวอักษรก็จะแสดงพื้นหลังเป็นสีแดงในช่องCell นั้น

 1. เลือกช่วง Cell ที่ต้องการทำ
  1
 2. ให้ไปกดที่ Menu Conditionnal Formatting และไปที่ New Rule ตามภาพ
  2
 3. ให้เลือก Use a formula to determine which cells to format
  3
 4. พิมพ์สูตรในช่องว่างดังนี้ =LEN(a1)>10 และให้กดปุ่ม Format
  **ถ้าสูตรเป็นจริงจะให้แสดง Format ตามที่กำหนดจากสูตรที่กำหนดคือ ถ้าจำนวนตัวอักษรในช่อง Cell a1 มากกว่า 10
  ***จากสูตรต้องใช้ a1 เพราะว่าเป็น Cell แรกที่เลือกจากช่วง Cell
  4

 

 1. ในที่นี้จะยกตัวอย่างกำหนดฉากหลังเป็นสีแดง ให้ไปที่ Tab Fill
  5
 2. ทำการเลือกสีที่ต้องการ ในที่นี้คือสีแดงและกดปุ่ม OK
  6

 

 1. กดปุ่ม OK อีกครั้ง
  7
 2. เสร็จสิ้นเรียบร้อยสำหรับการใช้สูตรเพื่อให้แสดง Format ตามที่กำหนดถ้าจำนวนตัวอักษรมากกว่า 10 ตัว (ช่องCellไหนที่แสดงพื้นหลังสีแดงแสดงว่าช่องCellนั้นเกิน 10 ตัวอักษร)
  8

 

 

ทดสอบย้ายระบบและฐานข้อมูลของระบบจองห้อง
ขำขัน... เอามาเล่าต่อ

Leave a Comment