* สระเอหาย *
ที่ สถานศึกษาแห่งหนึ่ง…..
ฝ่ายพัสดุพิมพ์เรื่องขออนุมัติจัดจ้าง
เพื่อจ้างเหมาปลูกหญ้า
สนามคณะ และเขียน
ลงท้ายว่า..

จึงเรียนมาเพื่อ..
1.โปรดทราบ
2.พิจารณาการ “จ้างหมา” เพื่อปลูกหญ้าสนาม ต่อไป

—-//——**…………………..**——\\—-

คณบดี..ลงนาม บันทึกว่า
1.ทราบ
2.อนุมัติในหลักการ แต่เห็นควร “จ้างคน” ปลูกน่าจะดีกว่า
3. ถ้าหาคนไม่ได้ เจ้าหน้าที่พัสดุควรปลูกเอง

ลงชื่อ..(คณบดี.)

… ^_^ …

Credit: อาวุโสท่านหนึ่ง ใน Line app

Microsoft Excel วิธีเช็คจำนวนตัวอักษรตามที่กำหนด
ง่ายๆ กับวิธีการบล็อคจดหมายจากผู้ส่งที่ไม่ต้องการ

Discussion

Leave a Comment