Tag: Microsoft Excel

สร้าง QR CODE ใน Excel ง่ายๆด้วย QR4OFFICE

ปัจจุบัน QR Code นับว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อระหว่างออนไลน์​ กับออฟไลน์ ซึ่งมีการนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบ เช่น แทน URL เว็บไซต์, ข้อความ, เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลที่เป็นตัวอักษรได้อีกมากมาย
     วิธีการสร้าง QR Code นั้นสามารถสร้างได้ง่ายๆผ่านเว็บไซต์ที่ให้บริการสร้าง QR Code ฟรี แต่ในบทความนี้จะแนะนำการสร้าง QR Code ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel อีกทางหนึ่งเพื่อเป็นทางเลือก สำหรับการสร้าง QR Code ที่สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็วไม่ต่างจากการสร้างผ่านเว็บไซต์

Microsoft Excel วิธีเช็คจำนวนตัวอักษรตามที่กำหนด

วิธีการเช็คจำนวนตัวอักษรตามที่กำหนด ในการหาวิธีครั้งนี้เพื่อให้รองรับโปรแกรมที่ต้องนำเข้าไฟล์ในรูปแบบExcel(Import File) โดยโปรแกรมได้กำหนดจำนวนตัวอักษรไว้ซึ่งถ้าตัวอักษรเกินโปรแกรมจะตัดตัวอักษรที่เกินออกทำให้ข้อมูลที่จะนำเข้ามาไม่ครบ จึงต้องมีการเช็คจำนวนตัวอักษรของข้อมูลใหม่อีกรอบ *วิธีการนี้เหมาะสำหรับข้อมูลที่ต้องการเช็คแล้วให้แสดงในรูปแบบ Format *ตัวอย่างทำด้วย Microsoft Excel 2013 ซึ่งทำได้ทั้ง Version 2007 และ 2010 *ในตัวอย่างแสดงการเช็คจำนวน 10 ตัวอักษร โดยที่ถ้าช่องCellไหนเกิน 10 ตัวอักษรก็จะแสดงพื้นหลังเป็นสีแดงในช่องCell นั้น เลือกช่วง Cell ที่ต้องการทำ ให้ไปกดที่ Menu Conditionnal Formatting. read more…