ทดสอบย้ายระบบและฐานข้อมูล ของระบบจองห้อง(Reservation)ไปเครื่องใหม่

ปัจจุบันได้มีหลายๆระบบอยู่บนเครื่อง Conference รวมทั้งระบบจองห้อง(Reservation) ซึ่งในเครื่อง Conference นี้เป็น windows Server 2003 R2 จึงได้มีความคิดที่จะย้ายระบบและฐานข้อมูล ไปยังเครื่องใหม่(เครื่อง209) ซึ่งเป็น Windows Server 2012 R2 เพื่อให้รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ และรองรับความปลอดภัยของ windows มากขึ้น รวมทั้งเปลี่ยนจากฐานข้อมูล SQL Server 2005 เป็น SQL Server 2008R2 ด้วย ทั้งนี้จึงได้ทำการทดลองย้ายระบบและฐานข้อมูลก่อนนำไปใช้จริงด้วยขั้นตอนดังนี้

 1. ติดตั้ง ASPAJAXExtSetup.msi  ไว้ในเครื่องใหม่ เพื่อให้รองรับ AjaxcontrolToolkit ของ Visual Studio 2005
 2. ติดตั้ง Microsoft Visual Studio 2005 ไว้ในเครื่องใหม่
 3. Copy Folder website ที่จะย้าย ไปไว้ใน path ที่เตรียมไว้ เช่น D:\inetpub\Reservation
 4. ใน IIS –> add website ถ้าทดสอบก็ใช้ port อื่นนอกจาก 80(set port ให้ ผ่าน firewall ด้วย) ชี้ path ที่ Copy website มา
 5. ใน IIS –> ไปที่ application pool เลือกตามที่ website ใช้ ให้คลิกขวา เลือก advance setting
  • เปลี่ยน .NET CRL Version เป็น V2.0
  • ไปที่ Generate Process Model Event Log Entry –> ไปที่ Identity คลิกเข้าไป –> เลือกแบบ Custom account กด set –> ใส่ Username password เครื่อง
 6. ต่อมาในส่วน database sql server เปลี่ยนจาก SQL Server 2005 เป็น SQL Server 2008R2
  • ให้สร้าง User ใน sql server 2008 r2 เครื่องใหม่ไว้ก่อน แล้วสร้าง database ตามชื่อที่ต้องการ Import เข้ามา(เครื่องใหม่)
   *การสร้าง user ขึ้นมาใหม่ ให้ไปที่ Security –> Login –>  คลิกขวา Add new login–>  ตรง General ใส่ Username และ Password ให้ไปที่ Tab Server Role ต่อ แล้วให้ติ๊กถูกหมดทุกข้อ
  • ทำการ สร้างฐานข้อมูลในเครื่องใหม่ก่อนโดยใช้ชื่อฐานข้อมูลเดียวกัน เช่น ระบบจองห้องก็ใช้ reservation_system
  • ไปที่ฐานข้อมูลเก่า reservation_system คลิกขวา –> tasks –>  generate script –>  เลือกฐานข้อมูล reservation_system ให้ติ๊กถูกช่อง script all object in the select all database –>  ตรง Output ให้เลือก Script to new query window –>  เมื่อเสร็จก็จะได้ Script ที่จะใช้สำหรับสร้างตารางและโครงสร้างต่างๆ
  • ไปที่ฐานข้อมูลใหม่ให้เปิดหน้า Script ขึ้นมา วางScript ที่ได้มาจากข้อ 6.3 แล้วให้ทำการ Execute Script
  • ไปที่เครื่องใหม่ให้ ให้เปิดโปรแกรม Import and Export Data (64 bit) เมื่อเปิดโปรแกรมให้เลือกต้นทางที่จะทำการ Export –> เลือกปลายที่จะทำการ Import –>  เลือก Copy Data From One Or More Table Or Views –>  เลือก table ทั้งหมด กด Edit Mappings ส่วน Destination schema name เลือก dbo ติ๊กถูก Delete rows in existing destination tables , Enable identity insert –>  Run immediately กด Finish
  • เสร็จสิ้นในส่วนนำข้อมูลจาก SQL Server มาใช้สามารถเช็คฐานข้อมูลใหม่ดูในแต่ละตารางว่ามาครบหรือไม่

 

 1. ติดตั้ง oracle client
  • ติดตั้งโดยใช้ ODAC121012_x64 (oracle v12.1 64bit)
  • Copy tnsname ไปไว้ –> network –>  admin
 2. สำหรับโปรแกรมที่ติดต่อฐานข้อมูล Oracle แล้วติดปัญหา Error ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานได้ ให้เปลี่ยน provider จาก msdaora เปลี่ยน Provider เป็น OraOLEDB.Oracle
 3. สำหรับโปรแกรมที่ใช้วันที่ในรูปแบบ ค.ศ. ในฐานข้อมูล ให้ทำการ Set ใน webconfig ด้วย <system.web>  <globalization culture=”en-US” uiCulture=”en-US” /> </system.web>
 4. ระบบจองห้องจะติดปัญหาในส่วนของ Default Document เนื่องจากระบบนี้ได้เรียกหน้าเว็บ ภายใต้ Folder Page จึงทำให้เวลาเรียกหน้าเว็บต้องเรียกภายใต้ Page ตัวอย่างเช่น /page/login.aspx จึงได้ทำการแก้ปัญหาโดยการสร้างไฟล์ htm ขึ้นมาเพื่อให้ redirect ไปยัง URL ที่ต้องการโดยใช้ Script ดังนี้ <meta http-equiv=”refresh” content=”0;url=http://lcwin209.phuket.psu.ac.th:82/page/login.aspx”/> แล้วให้ Set Default Document เป็น index.htm แทน
 5. ได้ทำการทดสอบระบบโดยเพิ่มข้อมูลการจองระบบและอีเมล์ของระบบก็ใช้งานได้โดยไม่เกิดปัญหาใดๆ

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณพี่บอล พี่ชาย และป้อมที่ให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างในการทดสอบย้ายระบบครั้งนี้ว่าสามารถย้ายระบบมาใช้งานได้จริงในเครื่องใหม่ครับ

มาย่อ URL ยาวๆ ให้มันสั้นๆ ดูแล้วโปรเฟสชันแนลกัน
Microsoft Excel วิธีเช็คจำนวนตัวอักษรตามที่กำหนด

Leave a Comment