เมื่อสร้างโปรเจ็คกับ Firebase เรียบร้อยแล้ว โปรเจ็คจะได้โดเมนจากระบบ โดเมนดังกล่าวสามารถนำมา map กับโดเมนที่เราต้องการได้ 1. คลิ๊กที่เมนู Hosting ด้านซ้ายมือ 2. คลิ๊กที่ปุ่ม Connect domain ดังรูปด้านล่าง 3. ป้อนโดเมนที่ต้องการจะ map เข้ากับโปรเจ็ค และคลิกที่ปุ่ม Continue 4. นำ TXT record ที่ได้จาก Firebase Hosting เพิ่มที่เครื่อง. read more…