เมื่อสร้างโปรเจ็คกับ Firebase เรียบร้อยแล้ว โปรเจ็คจะได้โดเมนจากระบบ โดเมนดังกล่าวสามารถนำมา map กับโดเมนที่เราต้องการได้

1. คลิ๊กที่เมนู Hosting ด้านซ้ายมือ

2. คลิ๊กที่ปุ่ม Connect domain ดังรูปด้านล่าง

3. ป้อนโดเมนที่ต้องการจะ map เข้ากับโปรเจ็ค และคลิกที่ปุ่ม Continue

4. นำ TXT record ที่ได้จาก Firebase Hosting เพิ่มที่เครื่อง DNS

lc-equipments  TXT  “google-site-verification=YtQjoyBLi8OdttVXmli4K6NW-TTmatDfV1VsuJ6CQTg”

lc-equipments  A  151.101.1.195

หลังจากเพิ่มเรียบร้อยแล้ว รอเวลา และ ทดลอง nslookup ได้ผลดังรูป

หรือทดลอง Dig ด้วยเครื่องมือ G Suite Dig ได้ที่ https://toolbox.googleapps.com/apps/dig/ ได้ผลดังรูป


 5. ที่หน้า Firebase Console ทำการ Verify สำเร็จดังรูป

6. ทดลองใช้งานได้เรียบร้อย

 

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

Enable HTTP Strict Transport Security
มีเรื่องมาเล่า (ซ่อมเเอร์บ้าน)

Leave a Comment