พักหลังงานที่หน่วยชักเริ่มเกี่ยวพันกับ PHP มากขึ้น และ Outsource ก็มักส่งงานที่ใช้ PHP Framework ร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็น Laravel หรือ CodeIgniter จึงคิดว่าน่าจะต้องศึกษาเรื่องพวกนี้ไว้บ้าง ข้อมูลจากเว็บ Teerapuch ในหัวข้อ สุดยอด PHP FRAMEWORK แห่งปี 2014 BEST PHP FRAMEWORK OF 2014 ก็นำรายงานของ SitePoint มาแปลให้อ่าน Laravel จัดเป็น Framework. read more…