จากบทความที่แล้ว “เช็คอีเมล์-ส่งอีเมล์ได้แม้ไม่มีเน็ต“ ในบทความนี้จะกล่าวถึงวิธีการตั้งค่าใช้เปิดใช้งานออฟไลน์โหมดสำหรับ Google Drive การเปิดใช้งานโหลดออฟไลน์ผ่าน Google Drive จะทำให้ผู้ใช้สามารถ แกไขไฟล์เอกสารหรือไฟล์ Google Doc, ไฟล์พรีเซนเทชั่นหรือไฟล์ Google Slide และไฟล์ตารางหรือไฟล์ Google Sheet ได้ ถึงแม้ไม่มีอินเตอร์เน็ตอัพเดตล่าสุด ณ ปัจจุบัน Google ได้เพิ่มการรองรับการใช้งานออฟไลน์สำหรับไฟล์ PDF, ไฟล์จากโปรแกรม Microsoft Office และรวมถึงไฟล์รูปภาพต่างๆ ให้สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้. read more…