จากบทความที่แล้ว เช็คอีเมล์-ส่งอีเมล์ได้แม้ไม่มีเน็ต ในบทความนี้จะกล่าวถึงวิธีการตั้งค่าใช้เปิดใช้งานออฟไลน์โหมดสำหรับ Google Drive การเปิดใช้งานโหลดออฟไลน์ผ่าน Google Drive จะทำให้ผู้ใช้สามารถ แกไขไฟล์เอกสารหรือไฟล์ Google Doc, ไฟล์พรีเซนเทชั่นหรือไฟล์ Google Slide และไฟล์ตารางหรือไฟล์ Google Sheet ได้ ถึงแม้ไม่มีอินเตอร์เน็ต
อัพเดตล่าสุด ณ ปัจจุบัน Google ได้เพิ่มการรองรับการใช้งานออฟไลน์สำหรับไฟล์ PDF, ไฟล์จากโปรแกรม Microsoft Office และรวมถึงไฟล์รูปภาพต่างๆ ให้สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้ แม้ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้ยังคงสามารถเปิดดูไฟล์และสามารถแก้ไขไฟล์ได้เช่นกัน

วิธีเปิดใช้งานโหมดออฟไลน์มีดังนี้

ไปยัง Google Drive

คลิกที่ปุ่ม Setting เลือกเมนู Settings อีกครั้ง ดังรูป 

ที่หัวข้อ Offline คลิกเลือกหน้าหัวข้อ Create, open and edit your recent Google Docs, Sheets, and Slides files on this device while offline และคลิกปุ่ม Done ดังรูป 


จากนั้นที่ My Drive คลิกขวาเลือกไฟล์ที่ต้องการใช้งานแบบ Offline และเลือกเปิดใช้งาน Available Offline ดังรูป หลังจากเปิดใช้งานแบบออฟไลน์แล้ว ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงไฟล์ได้แม้ไม่มีอินเตอร์เน็ต ไฟล์ที่เปิดใช้งานแบบ Offline จะปรากฎสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกด้านหลังไฟล์นั้นๆ ดังรูป

สำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม Google Drive for Desktop สามารเปิดใช้งานไฟล์บน Google Drive แบบ Offline ได้โดยคลิ๊กขวาที่ไฟล์ที่ต้องการใช้งานแบบ Offline จากนั้นคลิกเลือก Available offline ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงไฟล์ได้แม้ไม่มีอินเตอร์เน็ต ไฟล์ที่เปิดใช้งานแบบ Offline จะปรากฎสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกบนไฟล์นั้นๆ ดังรูป

 

 

 

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

เปลี่ยน URL เว็บไซต์ wordpress
"หัวข้องานเชิงพัฒนา!!!! .....คิดไม่ออก ทำไงดี?"

Discussion

 • Commenter's Avatar
  NONTAPON RATTANAPITTAYAPORN — 5 November 2021 at 15:02

  จากการทดลองใช้งานด้วย Google Doc และ Google Sheet เมื่อเปิดรองรับ Offline
  ด้วยการใช้พร้อมกันหลายเครื่องทั้งแบบ Online และ Offline

  พบว่า กรณีของ Google Doc การแก้ไขเอกสารเดียวกันแบบ Online และ Offline จะไม่ค่อยมั่วเท่าไหร่
  แต่ Google Sheet หากมีการแก้ไขที่ช่อง cell เดียวกัน ระหว่างที่เครื่องหนึ่ง Online และ อีกเครื่อง Offline ส่งผลให้ข้อมูลทับกัน

  แนะนำให้ใช้ฟีเจอร์นี้ด้วยความระมัดระวัง

 • Commenter's Avatar
  NONTAPON RATTANAPITTAYAPORN — 5 November 2021 at 15:13

  :Good

Leave a Comment