เริ่มจากทำการแบ๊คอัพเว็บไซต์ และฐานข้อมูลไว้ก่อน 

จากนั้นที่ฐานเข้ามูล ค้นหา table ชื่อ “wp_options” แก้ไขตรงช่อง siteurl เปลี่ยนเป็น URL ที่ต้องการ ดังรูป

จากนั้นแบ๊คอัพไฟล์ wp-config.php ไว้ก่อน

แก้ไขไฟล์ wp-config.php เพิ่มบรรทัดดังต่อไปนี้

define(‘WP_HOME’, ‘URL ที่ต้องการ’);
define(‘WP_SITEURL’, ‘URL ที่ต้องการ’);

***Home URL คือ ที่อยู่ WordPress ซึ่งเป็นส่วนของหน้าผู้ดูแลระบบรวมถึงส่วนอื่น ๆ ทั้งหมดของ WordPress เช่นโฟลเดอร์ “ / wp-content /”,“ / wp-include /”

***Site URL คือ URL ของเว็บไซต์

จากนั้น แก้ไขไฟล์ functions.php ซึ่งอยู่ที่ wp-content > theme > โฟลเดอร์ของธีมที่ใช้งานอยู่ โดยเพิ่มบรรทัดดังต่อไปนี้

update_option(‘siteurl’,’URL ที่ต้องการ’);
update_option(‘home’,’URL ที่ต้องการ’);

หลังจากแก้ไขทั้ง 3 ส่วนเรียบร้อยแล้ว แจ้งผู้ดูแล DNS ปรับค่าให้ชี้มายัง URL ที่เปลี่ยนไปล่าสุด รอประมาณ 5 นาที และทดลองเข้าใช้งานได้ เป็นอันเรียบร้อย

 

 

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

iTop extension #itop-portal-mosaic-service-catalog
ใช้งาน Google Drive แบบ Offline ใช้งานไฟล์ใน Google Drive ได้แม้ไม่มีเน็ต

Leave a Comment