เริ่มจากทำการแบ๊คอัพเว็บไซต์ และฐานข้อมูลไว้ก่อน  จากนั้นที่ฐานเข้ามูล ค้นหา table ชื่อ “wp_options” แก้ไขตรงช่อง siteurl เปลี่ยนเป็น URL ที่ต้องการ ดังรูป จากนั้นแบ๊คอัพไฟล์ wp-config.php ไว้ก่อน แก้ไขไฟล์ wp-config.php เพิ่มบรรทัดดังต่อไปนี้ define(‘WP_HOME’, ‘URL ที่ต้องการ’);define(‘WP_SITEURL’, ‘URL ที่ต้องการ’); ***Home URL คือ ที่อยู่ WordPress ซึ่งเป็นส่วนของหน้าผู้ดูแลระบบรวมถึงส่วนอื่น. read more…