วิธีการส่งข้อความส่วนตัวไปยังผู้ใช้ท่านอื่นสามารถทำได้โดยใช้ฟังก์ชัน Message ที่ทำหน้าที่รับ-ส่ง ข้อความส่วนตัวไปยังสมาชิกท่านอื่นๆ โดยตัวเลือกในฟังก์ชัน Messages จะมีอยู่ 3 ตัวเลือก ได้แก่ – Inbox เก็บข้อความที่ถูกส่งมาจากสมาชิกท่านอื่นๆ – Outbox เก็บข้อความที่ถูกส่งโดยออกไปยังสมาชิกท่านอื่นๆ – Send ใช้เขียนข้อความและส่งข้อความไปยังสมาชิกท่านอื่นๆ หากมีข้อความส่งมา สามารถเข้าไปอ่านข้อความได้ที่ตัวเลือก Inbox หากต้องการดูข้อความที่ถูกส่งออกไปสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ตัวเลือก Outbox และหากต้องการส่งข้อความไปยังสมาชิกท่านอื่นจะต้องไปที่ตัวเลือก Send วิธีการใช้งานฟังก์ชัน Messages สำหรับส่งข้อความไปยังสมาชิกอื่นๆ สามารถทำได้โดย. read more…