วิธีการส่งข้อความส่วนตัวไปยังผู้ใช้ท่านอื่นสามารถทำได้โดยใช้ฟังก์ชัน Message ที่ทำหน้าที่รับ-ส่ง ข้อความส่วนตัวไปยังสมาชิกท่านอื่นๆ โดยตัวเลือกในฟังก์ชัน Messages จะมีอยู่ 3 ตัวเลือก ได้แก่

– Inbox เก็บข้อความที่ถูกส่งมาจากสมาชิกท่านอื่นๆ

– Outbox เก็บข้อความที่ถูกส่งโดยออกไปยังสมาชิกท่านอื่นๆ

– Send ใช้เขียนข้อความและส่งข้อความไปยังสมาชิกท่านอื่นๆ

หากมีข้อความส่งมา สามารถเข้าไปอ่านข้อความได้ที่ตัวเลือก Inbox หากต้องการดูข้อความที่ถูกส่งออกไปสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ตัวเลือก Outbox และหากต้องการส่งข้อความไปยังสมาชิกท่านอื่นจะต้องไปที่ตัวเลือก Send

วิธีการใช้งานฟังก์ชัน Messages สำหรับส่งข้อความไปยังสมาชิกอื่นๆ สามารถทำได้โดย

1. หลังจากที่ Log in เข้าสู่ระบบแล้ว จะมาอยู่ที่หน้า Dashboard

2. ที่ด้านซ้ายของหน้าต่าง คลิ๊กที่เมนู Messages ที่ ดังรูป

3. จากนั้นเลือกที่เมนู Send ดังรูป จะเข้าสู่หน้าต่างแก้ไขข้อความ

Private Messages_1

4. ที่หน้าต่างเขียนข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความได้ที่ช่อง Content และหัวข้อที่ช่อง Subject และเลือกผู้รับได้ที่ช่อง Recipient โดยสามารถเลือกผู้รับเป็นสมาชิกที่ต้องการได้โดยกดปุ่ม Ctrl ที่คีย์บอร์ดค้างไว้และคลิ๊กเลือกที่ชื่อสมาชิกที่ต้องการส่งข้อความไปหา และหากต้องการส่งถึงสมาชิกทุกคนสามารถทำได้โดยกดปุ่มคีย์ลัด Ctrl + A ที่คีย์บอร์ด ชื่อสมาชิกที่ถูกเลือกทั้งหมดจะถูกไฮไลท์เป็นแถบสี

Private Messages_3

5. เมื่อเขียนข้อความเสร็จแล้ว สามารถกดส่งได้ที่ปุ่ม Send ที่อยู่ด้านล่าง ดังรูป ข้อความจะถูกส่งไปยังสมาชิกที่เลือกไว้ และข้อความจะถูกย้ายไปยังเมนู Outbox ครับ ผู้ส่งสมารถเข้าไปดูข้อความที่ส่งออกได้ที่เมนู Outbox ได้ในภายหลัง ดังรูปครับ

Private Messages_4

 

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

ง่ายๆ กับวิธีการบล็อคจดหมายจากผู้ส่งที่ไม่ต้องการ
วิธีการอัพโหลด / แทรก ไฟล์ภาพ, วีดีโอ และไฟล์อื่นๆ

Leave a Comment