วิธีนี้ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ที่ต้องใช้ฟ้อนต์เดิมๆ ในการพิมพ์งานขึ้นอีกนิด โดยไม่ต้องเปลี่ยนฟ้อนต์ทุกครั้งหลังเปิดโปรแกรมมา โดยการตั้งค่าฟ้อนต์เริ่มต้นให้กับโปรแกรมที่เราใช้พิมพ์งานอยู่ทุกวันอย่างโปรแกรม Microsoft Word มีวิธีการดังนี้ 1. ที่แท็ปเมนู Home 2. คลิกเลือกที่ปุ่มลูกศรเล็กๆด้านมุมขวาล่างดังรูปเพื่อเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าฟ้อนต์ 3. ที่หน้าจอ Font ตรงส่วน Complex scripts เลือกฟ้อนต์ที่ต้องการให้เป็นฟ้อนต์ที่ต้องการเมื่อเริ่มต้นเปิดโปรแกรม ด้านหลังสามารถเลือกขนาดฟ้อนต์ และรูปแบบ หนา, เอียง, ขีดเส้นใต้ เพิ่มเติมได้ ***Complex scripts รูปแบบฟ้อนต์ที่ใช้กับภาษาไทย ***Latin text. read more…