วิธีนี้ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ที่ต้องใช้ฟ้อนต์เดิมๆ ในการพิมพ์งานขึ้นอีกนิด โดยไม่ต้องเปลี่ยนฟ้อนต์ทุกครั้งหลังเปิดโปรแกรมมา โดยการตั้งค่าฟ้อนต์เริ่มต้นให้กับโปรแกรมที่เราใช้พิมพ์งานอยู่ทุกวันอย่างโปรแกรม Microsoft Word มีวิธีการดังนี้

1. ที่แท็ปเมนู Home

2. คลิกเลือกที่ปุ่มลูกศรเล็กๆด้านมุมขวาล่างดังรูปเพื่อเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าฟ้อนต์

3. ที่หน้าจอ Font ตรงส่วน Complex scripts เลือกฟ้อนต์ที่ต้องการให้เป็นฟ้อนต์ที่ต้องการเมื่อเริ่มต้นเปิดโปรแกรม ด้านหลังสามารถเลือกขนาดฟ้อนต์ และรูปแบบ หนา, เอียง, ขีดเส้นใต้ เพิ่มเติมได้

***Complex scripts รูปแบบฟ้อนต์ที่ใช้กับภาษาไทย

***Latin text รูปแบบฟ้อนต์ที่ใช้กับภาษาอังกฤษ

4. เมื่อเลือกฟ้อนต์ได้แล้ว คลิกที่ปุ่ม Set As Default ด้านล่าง

5. จะมีหน้าต่างถามยืนยันว่าจะใช้การตั้งค่านี้เฉพาะกับไฟล์นี้หรือทุกไฟล์ที่เปิดมา เลือกตัวเลือกด้านล่างดังรูป และคลิกปุ่ม OK

6. คลิกปุ่ม OK ที่หน้าต่าง Font อีกครั้ง

 

ตรวจสอบการตั้งค่าโดยเมื่อเปิดโปรแกรม Microsoft Word ใหม่ทุกครั้งฟ้อนต์เริ่มต้นจะเป็นฟ้อนต์ตามที่ตั้งค่า

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

ส่งอีเมล์จากที่อยู่อื่นหรือชื่อแทน
พระเมรุมาศ ร.๙ ศิลปกรรมที่ควรจดจำ

Leave a Comment