Tag: .NET

ติดตั้ง NET framework 3.5 0x800F0906, 0x800F081F, 0x800F0907

ในวินโดว์ 8,8.1, 10 หากจะติดตั้ง netframwork 3.5 จะไม่สามารถติดตั้งได้.. การแก้ไขคือ 1.ไปที่ปุ่ม Run —- พิมพ์ gpedit.msc จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ให้เตรียมแผ่นวินโดว์ใส่ไว้ใน Cdrom หรือ Usbdrive อย่างใดอย่างหนึ่ง 2.  ให้ทำตามขั้นตอนดังตัวเลขที่ระบุ เเละในขั้นตอนที่ 5 ให้ระบุโฟลเดอร์ในแผ่น windows เช่น driver cdromหรือ usbdrive คือ. read more…

การเตรียม Visual Studio เพื่อทำ Business Intelligence

เนื่องด้วยทางทีม IT ได้รับมอบหมายให้ทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับ Business Intelligence (ต่อไปจะเรียกย่อๆ ว่า BI) เพื่อให้ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ ดูแนวโน้มในด้านต่างๆ สำหรับผู้บริหาร จากความเข้าใจในขณะนี้พอจะแบ่งโครงสร้างของ BI ออกเป็น 3 ส่วน Data Source BI Semantic Model Data Presentation ในบันทึกนี้เกี่ยวข้องกับการเตรียมเครื่องมือก่อนทำ BI โดยทางทีม IT เลือกใช้เครื่องมือพัฒนาของ Microsoft ที่ทางมหาวิทยาลัยมีให้ใช้งาน และ. read more…