เนื่องด้วยทางทีม IT ได้รับมอบหมายให้ทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับ Business Intelligence (ต่อไปจะเรียกย่อๆ ว่า BI) เพื่อให้ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ ดูแนวโน้มในด้านต่างๆ สำหรับผู้บริหาร

จากความเข้าใจในขณะนี้พอจะแบ่งโครงสร้างของ BI ออกเป็น 3 ส่วน

  1. Data Source
  2. BI Semantic Model
  3. Data Presentation

ในบันทึกนี้เกี่ยวข้องกับการเตรียมเครื่องมือก่อนทำ BI โดยทางทีม IT เลือกใช้เครื่องมือพัฒนาของ Microsoft ที่ทางมหาวิทยาลัยมีให้ใช้งาน และ SSDT สำหรับ Visual Studio สามารถดาวน์โหลดตามลิงค์ต่อไปนี้

  1. Visual Studio 2013
  2. Microsoft SQL Server Data Tools – Business Intelligence for Visual Studio 2013

สำหรับเครื่องที่ได้ติดตั้ง Visual Studio 2013 ไปก่อนหน้านี้จะไม่ปรากฎ Template ชื่อ Business Intelligence จำเป็นต้องติดตั้งเครื่องมือเพิ่มเติม คือ SSDT เพื่อให้สามารถเปิด Project ด้าน BI ได้

ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมี Visual Studio 2015 ออกมาให้ใช้งานกันแล้ว แต่จากการทดลองของทีม IT หลังจากติดตั้ง SSDT สำหรับ VS2015 แล้วไม่ปรากฎ Template ของ BI จึงกลับมาใช้ VS2013 เพื่อให้สามารถเริ่มงานได้

SSDT4VS2013

SSDT

 

หลังจากติดตั้ง Visual Studio 2013 และ SSDT เรียบร้อยแล้ว จะปรากฎ SSIS Toolbox เพื่อทำ BI ต่อไป โดยงานในส่วนแรกนี้จะเป็นการดึงข้อมูลจาก Data Source ที่เกี่ยวข้อง มาดำเนินการด้านข้อมูล และ บันทึกข้อมูลลง BI Data Model ที่ได้ออกแบบไว้ สำหรับวิธีการ และ รายละเอียของเครื่องมือที่ใช้ใน SSIS คงมีโอกาสเล่าในคราวหน้า ^^

 

ท่องอินเทอร์เน็ตแบบสายลับ ไร้ร่องรอยด้วยโหมดไม่ระบุตัวตนของ Chrome
ไม่ต้องไปนั่งคลาส มาเลยจะแนะนำ เรียนอังกฤษไม่น่าเบื่อกับสาวคนนี้ ... แนะนำ ๆ

Leave a Comment