วิธีการตั้งค่า Redirect Google Site ไปยัง URL อื่นมีดังนี้ 1. ที่หน้าเว็บไซต์คลิกปุ่ม Edit Page ดังรูป 2. – 3. คลิกปุ่ม Insert และเลือกเมนู More gadgets.. 4. – 5. ที่ช่องค้นหา ค้นหา URL Redirect และ คลิกเลือกแกดเจท URL Redirector Modified