วิธีการตั้งค่า Redirect Google Site ไปยัง URL อื่นมีดังนี้

1. ที่หน้าเว็บไซต์คลิกปุ่ม Edit Page ดังรูป

2. – 3. คลิกปุ่ม Insert และเลือกเมนู More gadgets..

4. – 5. ที่ช่องค้นหา ค้นหา URL Redirect และ คลิกเลือกแกดเจท URL Redirector Modified

6. ตั้งค่าแกดเจทดังรูป

ช่อง PageTo : เติม URL ปลายทาง

ช่อง Timeout : ระยะเวลาหน่วงก่อนนำไปยัง URL ปลายทาง

ช่อง Width และ Height : กำหนดขนาดความยาวและสูงของกล่องข้อความ

ช่อง Display title on gadget : เป็นช่องแสดงขอ้ความระหว่างรอนับถอยหลังไปยัง URL ปลายทาง

7. ตั้งค่าเสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK จากนั้นทดสอบโดยเข้าเว็บไซต์นี้ และรอตามระยะเวลาที่ตั้งค่าหน่วงไว้ เมื่อครบหน้าจอจะรีเฟรชไปยัง URL ปลายทางที่ได้ตั้งไว้อัตโนมัติ

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

redirect http to https | www to non-www
12 ที่เที่ยวภูเก็ต

Leave a Comment