สวัสครับ  วันนี้จะมาแนะนำคีย์ลัดเล็กน้อยๆ ที่น่าใช้ในเว็บเมล์ zimbra ครับ คีย์ลัดน่าใช้ในส่วนของ Mail มีดังนี้ 1. N หรือ C  =  สร้างจดหมายใหม่ (Compose) 2. Ctrl + M  =  เปิดหน้าต่างเพื่อแนบไฟล์ (Add attachment) 3. Ctrl + S  =  บันทึกร่างจดหมาย (Save. read more…