สวัสครับ  วันนี้จะมาแนะนำคีย์ลัดเล็กน้อยๆ ที่น่าใช้ในเว็บเมล์ zimbra ครับ

คีย์ลัดน่าใช้ในส่วนของ Mail มีดังนี้

1. N หรือ C  =  สร้างจดหมายใหม่ (Compose)

2. Ctrl + M  =  เปิดหน้าต่างเพื่อแนบไฟล์ (Add attachment)

3. Ctrl + S  =  บันทึกร่างจดหมาย (Save draft)

4. Ctrl + Enter  =  ส่งจดหมาย (Send message)

5. Ctrl + Z  =  ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ (Undo)

5. Del, Delete  =  ลบจดหมาย (Delete message)

6. Esc  =  ปิด หรือ ออก (Close)

7. P  =  สั่งพิมพ์ (Print)

8. R  =  ตอบกลับจดหมายที่เลือก (Reply)

9. =  คือ  รีเฟรชอินบ๊อก

10. I หรือ V + I  =  ไปที่กล่องจดหมายเข้า (Inbox)

11. V + D  =  ไปที่กล่องเก็บจดหมายร่าง (Drafts)

12. V + J  =  ไปที่กล่องเก็บจดหมายขยะ (Junk)

13. V + S  =  ไปที่กล่องเก็บจดหมายที่ถูกส่งออก (Sent)

14. V + T  =  ไปที่ถังขยะ (Trash)

15. Enter  =  เปิดจดหมายที่เลือก

16.  . + T  =  ย้ายจดหมายที่เลือกไปถังขยะ (Move to Trash)

17.  . + I  =  ย้ายจดหมายไปที่กล่องจดหมายเข้า (Move to Inbox)

18. A  =  ตอบกลับจดหมายถึงผู้รับและผู้ส่งจดหมายทุกคนในฉบับนั้น (Reply to all)

19. F  =  ส่งต่อจดหมายที่เลือก (Forward message)

20. Space bar  =  เลื่อนไปยังจดหมายฉบับต่อไป (Next message)

21. K  =  กลับไปยังจดหมายฉบับก่อนหน้า (Previous message)

จบแล้วครับ สำหรับการแนะนำคีย์ลัดต่างๆ เล็กน้อยๆ ที่น่าใช้และช่วยให้ใช้งานเว็บเมล์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นอีกนิด  ลองนำไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับ   😆  😀  😆

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

วิธีการอัพโหลด / แทรก ไฟล์ภาพ, วีดีโอ และไฟล์อื่นๆ
แนะนำวิธีการตั้งค่า POP/IMAP ให้กับ iPad, iPhone, Smart Phone Android และ Windows Phone

Leave a Comment