เคยไหมที่เวลาต้องการร้องขอข้อมูลจากบริการที่จัดมาแบบ SOAP เข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ผลลัพธ์เป็นอะไรบ้าง เท่าที่ได้รับประสบการณ์จากเพื่อนร่วมงาน สำหรับสาย .NET ก็สร้าง Project ว่างแล้วก็ Add Service เข้ามา Visual Studio ก็จะสร้าง ฟังก์ชั่น ให้เรียกใช้ สำหรับสาย PHP ก็ต้องหา SOAP Client มาช่วย วิธีการเหล่านั้นผมเองก็ไม่เคยทำ แต่ดูจะวุ่นทีเดียว ถ้าเราต้องการทดสอบผลลัพธ์จากฟังก์ชั่นที่ให้บริการผ่าน SOAP เท่านั้น บน Chrome. read more…