เคยไหมที่เวลาต้องการร้องขอข้อมูลจากบริการที่จัดมาแบบ SOAP เข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ผลลัพธ์เป็นอะไรบ้าง

เท่าที่ได้รับประสบการณ์จากเพื่อนร่วมงาน สำหรับสาย .NET ก็สร้าง Project ว่างแล้วก็ Add Service เข้ามา Visual Studio ก็จะสร้าง ฟังก์ชั่น ให้เรียกใช้ สำหรับสาย PHP ก็ต้องหา SOAP Client มาช่วย วิธีการเหล่านั้นผมเองก็ไม่เคยทำ แต่ดูจะวุ่นทีเดียว

ถ้าเราต้องการทดสอบผลลัพธ์จากฟังก์ชั่นที่ให้บริการผ่าน SOAP เท่านั้น บน Chrome มี Extension ชื่อ Wizdler ที่ช่วยงานในเรื่องนี้ได้ (ผมเทสมา 2-3 ตัว ตัวนี้ OK ล่ะ)

Wizdler

Wizdler

ผมได้ทดสอบกับ Service ของ PSU Passport ที่ URL นี้

https://passport.psu.ac.th/authentication/authentication.asmx โดยเพิ่มส่วนท้ายเป็น ?WSDL ไว้ด้วย ตัว Extension ของ Wizdler จึงจะโผล่ออกมาให้คลิก

PSU Passport Services

PSU Passport Services

คลิกที่สัญลักษณ์ของ Wizdler จะปรากฎฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้ขึ้นมา เลือกฟังก์ชั่นที่ต้องการใช้งาน ในตัวอย่างนี้เลือก GetUserDetails

Create Request

Create Request

หน้าต่างของฟังก์ชั่นจะมี 2 Tab (ด่านล่าง) เริ่มต้นด้วยTab Request ใส่ค่าที่ฟังก์ชั่นต้องการ โดยใส่แทน [string?] ทั้งชุด โดยฟังก์ชั่น GetUserDetails ต้องการตัวแปร 2 ค่า คือ username และ password หลังใส่ข้อมูลแล้วกดปุ่ม Go ผลลัพธ์จะไปแสดงใน Tab Response

ก็หวังว่าวิธีเดียวกันนี้จะสามารถใช้ได้กับ SOAP Services อื่นๆ ด้วย O_O !

การติดตั้งและวิธีการใช้งาน Corel VideoStudio Pro X7
พอร์ต = Port !!..

Discussion

Leave a Comment