มาทำความรู้จัก ” พอร์ต |Port| ” ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์กันดีกว่า เจ้า พอร์ตพวกนี้มีชื่อทางวิชาการว่าอย่างไร …

computer-io-port-list

 

อ่านข้อมูลจาก Service ที่เป็น SOAP
การสร้าง Partition บน Harddisk ให้มีขนาดโตกว่า 2TB ใน Linux

Leave a Comment