ทำความรู้จัก WSL Windows Subsystem for Linux (WSL) เป็นฟีเจอร์ใน Windows 10 Anniversary Update ที่เปิดโอกาศให้นักพัฒนาและผู้ใช้งานสามารถใช้งาน command-line tools (เช่น grep, seed และ อื่นๆ), utilities (vim, nano และ อื่นๆ) และ โปรแกรมต่างๆ (MySQL, Apache และ. read more…