ยำประเด็นความรู้ที่รับมาจากการไปเปิดหูเปิดตางาน WUNCA38th ที่ ม.ราชฎัชภูเก็ต