โดยปกติแล้วโปรแกรม Zoom จะกำหนดว่าเมื่อ Share Screen แล้วจะต้องใช้งานภายใต้หน้าจอที่กำลังแชร์อยู่เท่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้มีหน้าจอ 2 หน้าจอ สามารถเปิดใช้งานฟังก์ชัน Dual Monitors ในโปรแกรม Zoom ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้