โดยปกติแล้วโปรแกรม Zoom จะกำหนดว่าเมื่อ Share Screen แล้วจะต้องใช้งานภายใต้หน้าจอที่กำลังแชร์อยู่เท่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้มีหน้าจอ 2 หน้าจอ สามารถเปิดใช้งานฟังก์ชัน Dual Monitors ในโปรแกรม Zoom ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถ Share Screen จากหน้าจอใดหน้าจอหนึ่งใน 2 หน้าจอ และยังเหลืออีกหน้าจอหนึ่งไว้สามารถใช้งานตามปกติได้ด้วย โดยแยกอิสระจากหน้าจอที่กำลังแชร์อยู่ หรือในกรณีที่แชร์หน้าจอเจ้าของห้องประชุมยังสามารถเห็นวิดีโอของผู้เข้าร่วมประชุมในจอภาพอีกจอได้ในเวลาเดียวกัน

ความต้องการขั้นพื้นฐานสำหรับการใช้ Zoom Dual Monitor

  1. มีจอ Monitor เชื่อมต่ออยู่มากกว่า 1 จอ
  2. หน่วยประมวลผล (CPU) Dual Core 2 GHz หรือสูงกว่า
  3. แรมอย่างน้อย 4GB
  4. เปิดใช้งานฟังก์ชั่น Dual Monitors ที่โปรแกรม Zoom

วิธีการเปิดใช้งาน Dual Monitors ในโปรแกรม Zoom

  1. ไปที่ปุ่ม Settings ที่โปรแกรม Zoom ดังรูป
  2. คลิกเลือกตัวเลือก Use dual monitors
  3. ทดลองใช้งาน Dual Monitors จะพบการแสดงผลดังรูป


Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

รวมลิงค์คู่มือและการแนะนำการใช้งาน Cisco Webex เพื่อการประชุมและการเรียนการสอนออนไลน์
การควบคุมหน้าจอผู้เข้าร่วมประชุมด้วยโปรแกรม Zoom

Leave a Comment