โปรแกรม Zoom สามารถส่งคำขอเพื่อควบคุมหน้าจอของผู้ที่กำลังแชร์หน้าจออยู่ได้ (Request Remote Control) เมื่อคำขอถูกส่งไป ผู้ที่กำลังแชร์หน้าจออยู่จะต้องตอบรับคำขอก่อนจึงจะสามารถควบคุมหน้าจอผู้ที่กำลังแชร์หน้าจออยู่ได้
***Request Remote Control สามารถทำได้เพียงควบคุมหน้าจอในเฉพาะในส่วนที่กำลังถูก Share Screen อยู่เท่านั้น ไม่สามารถเข้าไปยังส่วนอื่นๆภายในเครื่องของผู้ถูกควบคุมได้
ฟีเจอร์นี้เหมาะสำหรับการสาธิตวิธีการต่างๆ โดยจะช่วยอำนวยความสะดวกเนื่องจากสามารถให้ผู้ควบคุมหน้าจอสามารถเลื่อนเม้าส์ไปคลิ๊กยังจุดต่างๆที่หน้าจอผู้ถูกควบคุมได้อย่างอิสระ

วิธีการส่งคำขอควบคุมหน้าจอไปยังผู้ที่แชร์หน้าจออยู่ สามารถทำได้โดย

  1. ที่หน้าจอที่กำลังถูกแชร์อยู่ ให้คลิกเลือก “View Options”
  2. จากนั้นคลิกเลือก Request Remote Control
  3. จะปรากฎหน้าต่างการส่งคำขอควบคุมหน้าจอไปยังผู้ที่แชร์หน้าจออยู่ ให้คลิกปุ่ม Request ดังรูป
  4. ที่หน้าจอผู้แชร์หน้าจอ จะมีหน้าต่างแจ้งเตือนคำร้องขอควบคุมหน้าจอ ให้คลิกปุ่ม Approve หลังจาก Approve แล้วจะสามารถควบคุมหน้าจอเฉพาะตรงส่วนที่ถูกแชร์หน้าจอมาได้ในมันที

      ในอีกกรณีหนึ่ง ผู้แชร์ที่หน้าจอ (Share Screen) สามารถที่จะส่งการควบคุมหน้าจอของผู้แชร์หน้าจอให้ผู้อื่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องร้องขอการควบคุมหน้าจอ วิธีนี้ผู้แชร์หน้าจอสามารถเลือกได้ว่าต้องการส่งการควบคุมหน้าจอไปให้ผู้ร่วมประชุมท่านใด สามารถทำได้โดย

  1. ที่หน้าจอที่แชร์อยู่ คลิ๊กเลือกปุ่ม Remote Control ที่แถบเมนู
  2. จากนั้นเลือกผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการให้สามารถควบคุมหน้าจอของผู้แชร์หน้าจอ
    เมื่อจบขั้นตอนที่ 2 นี้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ถูกการอนุญาตให้คสบคุมหน้าจอ จะสามารถควบคุมหน้าจอผู้ที่กำลังแชร์หน้าจออยู่ได้ทันที โดยไม่ต้องส่งคำร้องขอแชร์หน้าจอ ช่วยให้สะดวกยิ่งขึ้น

 

 

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

แนะนำการใช้งาน Dual Monitor โปรแกรม Zoom
ชวนทำขนมปุ้ยฝ้าย สูตรง่ายๆ ทำกินที่บ้าน

Leave a Comment