ได้รับสนับสนุนเอกสารคู่มือการใช้งาน Cisco Webex Meeting จาก ผศ. ธัชชัย  เอ้งฉวน ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเอกสารได้แบ่งตามหัวข้อดังนี้

  1. แนะนำวิธีการใช้งาน Webex เบื้องต้น 

https://drive.google.com/file/d/1cu_I-6ohDpUFz499N-O8Fm9zigGtekbM/view?usp=sharing

 

  1. การบันทึกการประชุมบน Webex

https://drive.google.com/file/d/15RK35GkPc9Xy7b7EVZrolmCzq1736yAh/view?usp=sharing

 

  1. การสลับบัญชีใช้บริการ Webex

https://drive.google.com/file/d/1wKD1v7Vk0KUvkJ-BH5tyGqIYPvVNzWI1/view?usp=sharing

 

  1. การจัดไฟล์ Video บันทึกการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1vdFgc-27qIsBCjQDNBcViT-vf0u3NvoA/view?usp=sharing

 

  1. เทคนิคการจัดการห้องประชุม Webex

https://drive.google.com/file/d/1Id42-5HW6LlPM5xXnjfLX_U7AgsaTlLy/view?usp=sharing

 

  1. การใช้งาน iPhone/iPad ร่วมกับ Webex

https://drive.google.com/file/d/1uRH30DU9fto7VT-MkQt6eo5bUDUZw9Z0/view?usp=sharing

 

  1. การแชร์ Video ผ่าน Webex

https://drive.google.com/file/d/1TJW3s-Q3c7DWCNHi5soa8FSEv4ko-ISG/view?usp=sharing

 

  1. เทคนิคการจัดการ Alternate Host ใน Webex

https://drive.google.com/file/d/1ysDmMOGXF5oE4pqR7soyP45vgRbhnKMx/view?usp=sharing

 

      9. การเตรียมความพร้อม ก่อนการใช้ WebEx

https://drive.google.com/file/d/1S006FctbpxkobNrLa8ufnz8NwwFgTAsL/view?usp=sharing

 

      10. การดูรายละเอียดสถานะของผู้เข้าร่วมประชุมบน WebEx

https://drive.google.com/file/d/1RwY2cLuEQQluaBJr-Jt9aHXnVQkqfPNo/view?usp=sharing

 

      11. การควบคุม Mouse และ Keyboard ระยะไกลผ่าน WebEx

https://drive.google.com/file/d/1-1av9PDceojDb9Nc_VqmG0xC5s9u3IL3/view?usp=sharing

Share Screen จาก iPhone/iPad มายังโปรแกรม Zoom ในคอมฯง่ายๆใน 3 ขั้นตอน
แนะนำการใช้งาน Dual Monitor โปรแกรม Zoom

Leave a Comment