ผู้ใช้งานโปรแกรม Zoom สามารถ Share Screen จาก iPhone/iPad มายังโปรแกรม Zoom ง่ายๆใน 3 ขั้นตอน ดังนี้

***ก่อน Share Screen จะต้องให้ iPhone/iPad และเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เชื่อมต่อเครือข่าย WiFi ชื่อเดียวกัน เพื่อให้อยู่ในเครือข่ายวงเดียวกัน จึงจะสามารถ Share Screen ด้วยกันได้ หลังจากเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายเดียวกันแล้ว สามารถทำตามวิธีการดังด้านล่างนี้ได้เลย

  1. ที่โปรแกรม Zoom เลือก Share Screen ตามปกติ จากนั้นเลือกแชร์จาก iPhone/iPad ดังรูป

    จากนั้นโปรแกรมจะแสดงขั้นตอนการ Share Screen ดังรูป
  2. ที่ iPhone/iPad สไลด์ที่หน้าจอลงมาเพื่อเปิด Control Center และเลือก
    Screen Mirroring จากนั้น iPhone/iPad แสดงชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถส่งภาพหน้าจอไปได้ จากนั้นเลือกเครื่องที่ต้องการส่งภาพหน้าจอไปแสดง ดังรูป

  3. ภาพหน้าจอจาก iPhone/iPad จะถูกนำมาแสดงในโปรแกรม Zoom เป็นที่เรียบร้อย

     

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

How to connect to PSU VPN
รวมลิงค์คู่มือและการแนะนำการใช้งาน Cisco Webex เพื่อการประชุมและการเรียนการสอนออนไลน์

Discussion

Leave a Comment