Tag: LazyLoad

WordPress Lazy-Load ตอนที่ 2

สืบเนื่องจากบทความที่ https://km.phuket.psu.ac.th/archives/3937  เมื่อได้ทดลองใช้เครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์จาก Google พบว่าเว็บไซต์วิทยาเขตเว็บไซต์ใหม่ โหลดหน้าแรกค่อนข้างช้า เนื่องจากหน้าแรกของเว็บไซต์มีรูปภาพแสดงอยู่เป็นจำนวนมาก และไฟล์ภาพค่อนข้างมีขนาดใหญ่ อาจเป็นผลให้หน้าเว็บไซต์โหลดช้า วิธีแก้ไขสามารถทำได้โดยติดตั้งปลั๊กอิน “Autoptimize” ปลั๊กอินนี้ให้ผลคะแนนทดสอบดีที่สุดจากที่ผู้เขียนได้ทดลองติดตั้งปลั๊กอินอื่นๆอีก 2 ตัวด้วยกัน ปลั๊กอินจะวิเคราะห์และทำการแคชไฟล์ภาพต่างๆที่หน้าแรกเอาไว้ ช่วยให้ภาพที่ถูกเก็บเป็นแคชเอาไว้โหลดเร็วขึ้น เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อย ให้ทำการปรับ config ดังรูป ปรับค่า config ดังรูปเรียบร้อยแล้ว Save Changes and Empty Cache ทดลองเปรียบเทียบคะแนนทดสอบความเร็วเว็บไซต์จาก Google. read more…

WordPress Lazy-Load

ผมเพิ่งรู้จักเครื่องมือในการวิเคราะห์เว็บไซต์จาก Google ที่ชื่อ PageSpeed Insights สามารถเข้าไปใช้งานได้ที่ลิงค์ https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ ผมได้นำเว็บไซต์ที่ทำจาก WordPress ไปทดสอบ พบว่าคะแนนที่ได้ค่อนข้างต่ำ และ PageSpeed Insights มีข้อแนะนำหลายอย่างเพื่อนำไปปรับปรุงให้เว็บไซต์ดีขึ้นได้ โดยโพสนี้จะกล่าวเฉพาะประเด็น Defer offscreen images เท่านั้น เมื่อคลิกที่แถบ Defer offscreen images จะปรากฎคำแนะนำเพิ่มเติม สำหรับเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นด้วย WordPress แนะนำให้ติดตั้ง Plugin ในกลุ่ม. read more…