สืบเนื่องจากบทความที่ https://km.phuket.psu.ac.th/archives/3937  เมื่อได้ทดลองใช้เครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์จาก Google พบว่าเว็บไซต์วิทยาเขตเว็บไซต์ใหม่ โหลดหน้าแรกค่อนข้างช้า เนื่องจากหน้าแรกของเว็บไซต์มีรูปภาพแสดงอยู่เป็นจำนวนมาก และไฟล์ภาพค่อนข้างมีขนาดใหญ่ อาจเป็นผลให้หน้าเว็บไซต์โหลดช้า วิธีแก้ไขสามารถทำได้โดยติดตั้งปลั๊กอิน “Autoptimize

ปลั๊กอินนี้ให้ผลคะแนนทดสอบดีที่สุดจากที่ผู้เขียนได้ทดลองติดตั้งปลั๊กอินอื่นๆอีก 2 ตัวด้วยกัน

ปลั๊กอินจะวิเคราะห์และทำการแคชไฟล์ภาพต่างๆที่หน้าแรกเอาไว้ ช่วยให้ภาพที่ถูกเก็บเป็นแคชเอาไว้โหลดเร็วขึ้น เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อย ให้ทำการปรับ config ดังรูป

ปรับค่า config ดังรูปเรียบร้อยแล้ว Save Changes and Empty Cache

ทดลองเปรียบเทียบคะแนนทดสอบความเร็วเว็บไซต์จาก Google PageSpeed Insights ระหว่างก่อนติดตั้งและหลังติดตั้งปลั๊กอิน

ทดลองใช้งานจริงพบว่าเว็บไซต์โหลดเร็วขึ้น หากเกิดกรณีแคชเต็ม ให้เข้ามา Empty Cache ใหม่ จะพบว่ากลับมาเร็วดังเดิม

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

fix can't delete network interface vmwavr #กันลืม
SSL Enabling Forward Secrecy #กันลืม

Leave a Comment