CoP Prince of Songkla University Phuket Campus's Blog

Tag: อบรม

(เล่าเรื่อง) ไปสัมมนางาน Connectivity Infrastructure for Data Center and Broadband Delivery

(เล่าเรื่อง) ไปสัมมนางาน Connectivity Infrastructure for Data Center and Broadband Delivery

จากการที่ได้ไปเข้าร่วมงานสัมมนางาน Connectivity Infrastructure for Data Center and Broadband Delivery ซึ่งจัดขึ้นที่ โรงแรม Phuket Panwa Beachfront Resort ห้องบอลรูม ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 08.00-13.00 น.  จากบริษัท ทีอี คอนเน็คติวิตี้ ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สายสัญญาณและอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย ภายใต้แบรนด์ AMP Netconnect และ Krone ซึ่งภายในงานมีการนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาจัดแสดงและสาธิตการทำงาน โดยรายละเอียดที่ได้จากการไปร่วมงานสัมมนามีดังนี้ ในช่วงแรก จะเป็นการกล่าวถึงการแนะนำที่มาและประวัติของบริษัทโดยคร่าวๆ และแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้แบรนด์ TE Connectivity และจะเป็นการกล่าวถึงหัวข้อ “Security Technology in Data Center By SITEM” โดยจะเป็นการกล่าวถึงรายละเอียด เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของศูนย์ข้อมูล หรือ Data Center ทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีของอุปกรณ์ของระบบระบบรักษาความปลอดภัยในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การรักษาความปลอดภัยของตัวอาคารสถานที่, การก่อสร้างห้อง […]

อบรมระบบสารสนเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปี 2557

อบรมระบบสารสนเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปี 2557

อบรมระบบสารสนเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรื่อง วิธีการสร้างบัญชีอีเมล์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีขั้นตอนดังนี้ 1. เปิด Web browser แล้วไปที่ URL: http://mailserv.phuket.psu.ac.th ดังรูป 2. ในส่วนของนักศึกษา คลิกที่ “สร้างบัญชีใหม่” ดังข้อที่ 2 3. ช่อง Username และ Password ใส่ PSU Passport ของนักศึกษา 4. กดปุ่ม Sign-Up ดังรูป 5. ที่หน้าแสดงข้อมูลของนักศึกษา ให้ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ หากผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่ จากรูปหากถูกต้องให้กดปุ่ม Yes ดังรูป 6. จากนั้นนักศึกษาจะต้องกำหนดรหัสให้กับบัญชีอีเมล์ที่สร้างขึ้นมา ให้ใส่รหัสที่ต้องการเหมือนกันทั้ง 2 ช่อง บน-ล่าง จากนั้นกดปุ่ม OK ดังรูป 7. เมื่อสร้างบัญชีสำเร็จแล้ว ให้กดปุ่ม OK! Go Gmail […]

(เล่าเรื่อง) อบรม Linux System Administration II

(เล่าเรื่อง) อบรม Linux System Administration II

จากที่ได้ไปเข้าร่วมโครงการที่ทางศูนย์คอมพิวเตอร์จัดขึ้นในหัวข้อ Workshop Linux System Administration II ในระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2557 โดยมี พี่วิบูลย์ วราสิทธิชัย จากศูนย์คอมพิวเตอร์ และอาจารย์ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มาเป็นวิทยากร โดยมีเนื้อหา ดังนี้ วันแรก ช่วงที่ 1 WS-LSA2-01-1 ติดตั้ง ubuntu server – ติดตั้งแบบใช้ harddisk ทั้งลูก WS-LSA2-01-2 ติดตั้ง software ชุด LAMP – ติดตั้งชุด LAMP จะได้ apache web server, mysql server, php WS-LSA2-01-3 ตั้งค่า Fixed IP Address สำหรับ server WS-LSA2-01-4 วิธีการ Secure […]