จากการที่ได้ไปเข้าร่วมงานสัมมนางาน Connectivity Infrastructure for Data Center and Broadband Delivery ซึ่งจัดขึ้นที่ โรงแรม Phuket Panwa Beachfront Resort ห้องบอลรูม ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 08.00-13.00 น.  จากบริษัท ทีอี คอนเน็คติวิตี้ ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สายสัญญาณและอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย ภายใต้แบรนด์ AMP Netconnect และ Krone ซึ่งภายในงานมีการนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาจัดแสดงและสาธิตการทำงาน โดยรายละเอียดที่ได้จากการไปร่วมงานสัมมนามีดังนี้

Seminar TE Connectivity_4 Seminar TE Connectivity_5Seminar TE Connectivity_3

ในช่วงแรก จะเป็นการกล่าวถึงการแนะนำที่มาและประวัติของบริษัทโดยคร่าวๆ และแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้แบรนด์ TE Connectivity และจะเป็นการกล่าวถึงหัวข้อ “Security Technology in Data Center By SITEM” โดยจะเป็นการกล่าวถึงรายละเอียด เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของศูนย์ข้อมูล หรือ Data Center ทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีของอุปกรณ์ของระบบระบบรักษาความปลอดภัยในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การรักษาความปลอดภัยของตัวอาคารสถานที่, การก่อสร้างห้อง IT Security Room, ระบบควบคุมการเข้า-ออก ศูนย์ข้อมูล, ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดภายในตู้ Rack และระบบอื่นๆ อีกมากมาย โดยจะนำเทคโนโลยีเครือข่ายความเร็วสูงเข้ามาเป็นองค์ประกอบเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการรักษาความปลอดภัย

Seminar TE Connectivity_10

ในช่วงที่สอง การอัพเกรดระบบเครือข่ายของศูนย์ข้อมูลให้เป็นระบบเครือข่ายความเร็วสูง “Data Center Infrastructure and 100Gbps Networks” โดยจะเป็นการกล่าวถึงการเตรียมพร้อมเพื่อที่จะอัพเกรดระบบเครือข่ายไปสู่ความเร็วสูง เพื่อให้รองรับต่อจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นและตอบสนองต่อความต้องการในอนาคต ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้และการวางแผนการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์เครือข่ายความเร็วสูงมาติดตั้งเพื่อทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายรุ่นเก่า

Seminar TE Connectivity_9

ในช่วงสุดท้าย ของการสัมมนาจะเป็นการกล่าวถึง นวัตกรรมโครงข่ายใยแก้วนำแสงหรือ Fiber optic บนเทคโนโลยีใหม่ที่มีชื่อว่า “FTTx and Broadband Technology” โดยจะเป็นการกล่าวถึงการนำโครงข่ายใยแก้วนำแสงบนเทคโนโลยี FTTx ที่มีคุณสมบัติพิเศษที่มีความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงและมีสเถียรภาพ มึความสามารถส่งข้อมูลแบบมัลติมีเดียในรูปแบบ Triple Play ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Video Conference, E-Learning Video on Demand หรือ Pay Per View ฯลฯ รวมทั้ง content ที่หลากหลายเพื่อรองรับจำวนผู้ใช้งานและความต้องที่เพิ่มมากขึ้น

Seminar TE Connectivity_8

 

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

วิธีบันทึกจดหมายจากเว็บเมล์ มาเก็บไว้ในเครื่อง
คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ (IP-Phone)

Leave a Comment