CoP Prince of Songkla University Phuket Campus's Blog

Tag: องค์กร

องค์กรแห่งความสุข .. สิ่งที่พนักงานปรารถนา

องค์กรแห่งความสุข .. สิ่งที่พนักงานปรารถนา

โดย ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ เชื่อว่าพนักงานทุกคนอยากทำงานอยู่ในองค์กรที่ทำให้เกิดความสุขกายสบายใจ และเมื่อใดที่พนักงานมีความสุข ผลผลิตของความสุขย่อมเกิดขึ้นตามลำดับ ซึ่งผลผลิตของความสุขสามารถวัดได้จากพฤติกรรมการแสดงออก ความกระฉับกระเฉง ความกระตือรือร้นในการทำงาน ความทุ่มเท สีหน้าแววตา และคำพูดที่สื่อออกมาไม่ว่ากับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พฤติกรรมที่แสดงออก (Behavior) ย่อมส่งผลต่อสำเร็จหรือผลลัพธ์การทำงาน (Results) ของพนักงานด้วยเช่นกัน คำถามถัดมาก็คือ จะทำอย่างไรให้พนักงานมีความสุข??? เป็นคำถามที่ผู้บริหารและนัก HR ต่างพยายามหาวิธีการที่จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้น ในทัศนะของผู้เขียนความสุขเกิดขึ้นไม่ยาก โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็นที่องค์กรจะต้องพิจารณา ดังภาพแสดงต่อไปนี้ ผู้เขียนมองว่าบุคคลที่ทำหน้าที่จูงใจให้พนักงานมีความสุขไม่ใช่เพียงแค่หน่วยงานบุคลากรเท่านั้น พบว่ามีผู้บริหารหลายคนยังเข้าใจผิดคิดว่าหน้าที่ของหน่วยงานบุคคลากรหรือ Human Resource Department (HR) ที่มีภารกิจที่ต้องดูแลทุกอย่างเกี่ยวกับ “คน” เริ่มต้นตั้งแต่คนเข้าทำงานไปจนเกษียณอายุ แท้จริงแล้วในการจูงใจให้พนักงานอยู่ในองค์กรได้ยาวนาน และมีความสุขในช่วงการทำงานนั้น ผู้บริหารทุกระดับจะต้องมีส่วนร่วมทั้งในแง่มุมของการจัดวางระบบ (System) และการพัฒนาศักยภาพของผู้นำ (People) ทั้ง 2 ปัจจัยนี้จะต้องทำไปพร้อมๆ กัน ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้  ดังนั้นการสร้างระบบดี-คนดี จึงเป็นเรื่องที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรจะต้องเริ่มปัดฝุ่นและหันกลับมามองว่าตอนนี้องค์กรมีระบบดี-คนดีแล้วหรือยัง ระบบดี (Good […]

Show and Share องค์กรแห่งความสุข…

Show and Share องค์กรแห่งความสุข…

ห่างหายกันไปนาน….วันนี้โอกาสดี..ถือฤกษ์ครึ้มฟ้าฝน บิ้วอารมณ์การเขียนสักหน่อย…วันนี้จะมาเล่าเรื่องการเป็นองค์กรแห่งความสุข ซึ่งเมื่อสักสองสามวันที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมงาน Show and Share “PSU Happy Station ครั้งที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดขึ้น โดยครั้งนี้ไปในฐานะผู้เข้าร่วมสังเกตุการณ์งาน สังเกตุเพื่อเอามาเป็นแบบอย่างให้กับสำนักงานอธิการบดีเรา …ซึ่งมีคณะหน่วยงานในม.อ.ไปร่วมโชว์และแชร์ความสุขอยู่ 24 หน่วยงาน .. ทั้งนี้ของวิทยาเขตภูเก็ตก็มีคณะการบริการและการท่องเที่ยวเขาไปออกบูธโชว์และเล่าต่อความสุขที่เกิดขึ้นในคณะของเขา ซึ่งดิฉันนับถือคณะนี้มากๆ ทั้งผู้บริหาร ทั้งบุคลากรคณะเขาเห็นความสำคัญ เห็นคุณค่าและไม่ละเลยความสุขของคนทำงานเลยจริงๆ สวัสดิการเขามีต่างๆ มากมาย ….(แอบอิจฉาเบาๆ) อิอิ แต่กระนั้นเลยสำนักงานอธิการบดีเราก็มีสวัสดิการและความสุขให้กับบุคลากรเช่นกัน แต่อาจจะไม่เป็นรูปเป็นร่าง หรือเป็นเพียงแค่ EVENT แล้วก็จบๆกันไป …อีกอย่างก็ด้วยปัจจัยที่มีจำนวนบุคลากรอยู่เยอะการขยับทำอะไรสักครั้งก็ค่อนข้างจะอุ้ยอ้ายยยพอตัว…. เข้าเรื่องกันสักที วันงาน มีปาฐกถา เรื่อง “จุดประกายองค์กรแห่งความสุข” โดยคุณสุจิตต์ ไตรพิทักษ์ กรรมการบริหารแผนสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)โดยสามารถสรุปใจความการเป็นองค์กรแห่งความสุขไว้เป็นข้อๆดังนี้ – ปัญหาของการสร้างองค์กรสร้างสุข คือ ความร่วมมือ – เราไม่อยากเห็นการสร้างความสุขเป็น EVENT จัดงาน เลิกงาน แล้วก็จบ […]

องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)

องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)

วันนี้จะมาเล่าเรื่องจากการทั้งจดและจำ และคัดลอกมา จากที่ได้ไปประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2557 ที่โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์ หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต มานะคะ ขอเริ่มเล่าจากหัวข้อที่น่าสนใจก่อนนะคะ โดยยึดตัวเองเป็นหลัก และเข้าใจว่าหลายๆ  คนก็คงจะสนใจในหัวข้อนี้เช่นเดียวกัน … “องค์กรแห่งความสุข” (Happy Workplace) … ทำงานดีและมีความสุข 3 คน 3 โลกในที่ทำงาน Gen. Baby Boomers (2486-2507), Gen. X (2507-2524) และ Gen. Y (2525-2543) จะต่างกันโดยสิ้นเชิง เพราะโตกันมาในรูปแบบ สิ่งแวดล้อม สังคมที่แตกต่างกัน ทักษะระหว่างการเติบโตแตกต่างกัน ดังนั้นแต่ละวัยจะมี process ในการทำงานที่แตกต่างกัน แต่ผลลัพธ์เกิดร่วมกันได้ เช่น คนวัยหนึ่งจะพูดว่า “งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข” ในขณะที่อีกวัยหนึ่งบอกว่า “งานเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิต ชีวิตมีอะไรให้ทำตั้งหลายอย่าง” (เข้าใจว่า > 90% […]