Tag: อบรมkm62

สรุป พ.ร.บ.เงินทดแทน ประกันสังคม ฉบับใหม่ ลูกจ้างต้องรู้ ! ได้ค่าชดเชยอะไรเพิ่มขึ้น

ลูกจ้างต้องรู้ ! พ.ร.บ.เงินทดแทน ฉบับใหม่ ของประกันสังคม เพิ่มสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง ดีขึ้นยังไง พร้อมวิธีคำนวณชัด ๆ             ในชีวิตการทำงานเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนจะมีโอกาสเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ จนจำเป็นต้องหยุดงาน ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงตั้งกองทุนเงินทดแทนขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือลูกจ้างในเรื่องต่าง ๆ และล่าสุดได้มีการประกาศ พ.ร.บ.เงินทดแทน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 ซึ่งทำการปรับปรุงความคุ้มครองให้ดีขึ้น (อ่านข่าว –. read more…

(Untitled)

= มะพร้าวทะเลทราย = เป็นต้นไม้ที่ชอบแดด ถ้าแดดน้อยลำต้นอาจจะยืด ใบยืดยาว ส่วยวัสดุที่ปลูกต้องเป็นวัสดุที่ระบายน้ำได้ดี ไม่ชอบชื้นแฉะ เพราะอาจทำให้รากเน่าและตายได้   KCMore Posts