CoP Prince of Songkla University Phuket Campus's Blog

Tag: อบรมkm62

สรุป พ.ร.บ.เงินทดแทน ประกันสังคม ฉบับใหม่ ลูกจ้างต้องรู้ ! ได้ค่าชดเชยอะไรเพิ่มขึ้น

ลูกจ้างต้องรู้ ! พ.ร.บ.เงินทดแทน ฉบับใหม่ ของประกันสังคม เพิ่มสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง ดีขึ้นยังไง พร้อมวิธีคำนวณชัด ๆ             ในชีวิตการทำงานเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนจะมีโอกาสเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ จนจำเป็นต้องหยุดงาน ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงตั้งกองทุนเงินทดแทนขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือลูกจ้างในเรื่องต่าง ๆ และล่าสุดได้มีการประกาศ พ.ร.บ.เงินทดแทน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 ซึ่งทำการปรับปรุงความคุ้มครองให้ดีขึ้น (อ่านข่าว – ลูกจ้างรัฐ-เอกชนเฮ ! ได้เงินทดแทนเพิ่มเป็น 70% ตั้งแต่วันแรกที่หยุดงาน) วันนี้ กระปุกดอทคอม จึงมีรายละเอียดของ พ.ร.บ.เงินทดแทน 2561 มาฝากกันว่าปรับแล้ว ดีขึ้นยังไงบ้าง   กองทุนเงินทดแทน คืออะไร ?            กองทุนเงินทดแทน เป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้การดูแลของประกันสังคมเพื่อต้องการให้ลูกจ้างทั้งรัฐและเอกชน มีสิทธิได้รับเงินทดแทนและสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือต่าง ๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้หยุดงานจากการทำงาน เช่น เจ็บป่วย ประสบอันตราย สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ ตายหรือสูญหาย […]

วิธีทำผักเหมียงผัดไข่

ผักเหมียง ผักพื้นบ้าน เมนูง่ายๆ อร่อยล้ำ

การเดินทาง

ท่องเที่ยวตรัง

การทำงานเพื่อเลี้ยงดูลูกให้จบการศึกษา

ต้องมีการเตรียมเงินทุนเพื่อการศึกษา ausanee.smMore Posts

= มะพร้าวทะเลทราย = เป็นต้นไม้ที่ชอบแดด ถ้าแดดน้อยลำต้นอาจจะยืด ใบยืดยาว ส่วยวัสดุที่ปลูกต้องเป็นวัสดุที่ระบายน้ำได้ดี ไม่ชอบชื้นแฉะ เพราะอาจทำให้รากเน่าและตายได้   KCMore Posts

มโนราห์

มโนราห์

โนรา เป็นศิลปะพื้นเมืองภาคใต้

โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) หรือโรคไข้ปวดข้อยุงลายเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส

โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) หรือโรคไข้ปวดข้อยุงลายเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส