= มะพร้าวทะเลทราย =

เป็นต้นไม้ที่ชอบแดด ถ้าแดดน้อยลำต้นอาจจะยืด ใบยืดยาว ส่วยวัสดุที่ปลูกต้องเป็นวัสดุที่ระบายน้ำได้ดี ไม่ชอบชื้นแฉะ เพราะอาจทำให้รากเน่าและตายได้

 

มโนราห์
การทำงานเพื่อเลี้ยงดูลูกให้จบการศึกษา

Leave a Comment