เรื่องเล่าจากงานสัมมนา “ EGA Roadshow 2015 : e-Government for All”

ครั้งที่ 3 /2558 “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงทุกส่วนราชการเพื่อบริการประชาชน” จัด ณ ห้องภูเก็ตบอลลูม 2, 3 ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้  19 มิถุนายน 2558   9.00-16.00 น. จัดโดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA โดยรายละเอียดที่ได้จากการไปร่วมงานสัมมนามีดังนี้

EGA roadshow phuket 2015

ภายในงานช่วงเช้ามีการมีเปิดการสัมมนาครั้งนี้ โดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวรายงานการดำเนินการโครงการของ EGA จากนั้นมีการจัดให้ผู้ร่วมสัมนาได้เยี่ยมชมบูธและทดสอบการใช้งานบริการต่างๆของ EGA อาทิ เช่น

  • Smart Citizen Info : นำเสนอผ่านตู้ Kiosk เพื่อบริการประชาชน ที่เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐผ่านบัตร Smart Card เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต และอธิบายการทำงานของระบบ โดย Smart Citizen Info ใช้ในการให้บริการข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบ Smart e-Service โดยมีการให้ผู้ร่วมงานสามารถนำบัตรประชาชน (Smart Card) เพื่อเข้าถึงข้อมูลของตนเองได้ ในเบื้องต้นสามารถเรียกดูข้อมูลตามสำเนาทะเบียนบ้าน ข้อมูลทางการเงิน Credit bureau และเพื่อให้ธนาคารหรือสถาบันทางการเงินสามารถใช้ข้อมูลในการทำธุรกรรมต่างๆ และลดการใช้สำเนาบัตรประชาชนต่อไปด้วย เพราะสถาบันทางการเงินสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้จากระบบนี้
  • บริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud : G-Cloud) บริการที่วิ่งตาม  เทรนด์โลก สนับสนุนการทำงานของภาครัฐ บนพื้นฐานของหลักการแชร์ทรัพยากรและงบประมาณ
    ศูนย์รวมแอปพลิเคชั่นภาครัฐ
  • GAC – Government Application Center เป็นบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน ที่ต้องการให้ภาครัฐมีบริการทาง Mobile Application และในงานนี้หากหน่วยงานภาครัฐใดที่มี Application ก็สามารถนำมาเข้าร่วมโครงการกับทาง GAC  เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถค้นหาแอปพลิเคชันและดาวน์โหลดลงบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกรวดเร็วจาก 11 หมวดหมู่บริการ เช่น หมวดสุขภาพ หมวดการเดินทาง หมวดการศึกษา

วิธีการติดตั้ง GAC

  1. เข้าไปที่ App Store หรือ Google Play
  2. พิมพ์คำว่า ” GAC ” ที่ช่องค้นหา
  3. กด “ติดตั้ง” เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GAC

เพียง 3 ขั้นตอน คุณก็สามารถเริ่มต้นค้นหาและใช้งานแอปพลิเคชันภาครัฐ

นอกจากนี้หากทางหน่วยงานใดต้องการนำ Application ของหน่วยงานไปฝากไว้ที่ GAC ก็สามารถติดต่อไปยัง EGA  ได้ที่ EGA Contact Center โทร : 0 2612 6060 หรือ อีเมล : contact@ega.or.th

  • MailGoThai คือ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง
  • GIN เป็นบริการเครือข่ายสารสนเทศกลางของภาครัฐที่เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน เพื่อสนับสนุนระบบบริการประชาชนให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาและต่อเนื่อง โดย ดำเนินงานด้วยระบบเครือข่าย IPv6 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วประเทศอย่างทั่วถึง เพื่อบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันให้สามารถเชื่อมโยงถึงกันเป็นเครือข่ายสื่อสารภายในของหน่วยงานภาครัฐ (Government Intranet)โดย นำเสนอในส่วนของ GIN Conference ระบบห้องประชุมทางไกลที่ทันสมัย สะดวก และที่สำคัญปลอดภัย มีไว้เพื่อให้หน่วยงานราชการเท่านั้น

1908192_864211236981852_6252502970606948594_n

สำหรับงานสัมมนาภาคบ่าย มีการเสวนา “กรณีศึกษา: ตัวอย่างราชการยุคใหม่ เปิดรับ ปรับตัวสู่ภาครัฐเชิงรุกด้วยระบบบริหารราชการออนไลน์” โดย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต สถิติจังหวัดภูเก็ต วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ได้มาแชร์ประสบการณ์การใช้งานบริการต่างๆจาก EGA

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://www.ega.or.th/

Flicker Free ใน Monitor สำคัญไฉน
วิธีปลดล็อค Vsco Cam สอนคุมโทน Filter VSCO Cam ทุกฟิลเตอร์

Leave a Comment