ผู้เขียนได้รวบรวมหนังสือที่คิดว่าน่าสนใจ น่าอ่าน มาแนะนำเพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบว่าลักษณะเนื้อหาของหนังสือนั้นๆ เป็นอย่างไร เป็นการสรุปเนื้อหาคร่าวๆ หากผู้ใช้บริการสนใจเล่มไหน สามารถเข้ามายืมอ่านได้ที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตค่ะ สามารถตรวจสอบรายละเอียดตัวเล่มเพิ่มเติมได้ที่ http://opac.phuket.psu.ac.th

Fix CISCO not load startup config #กันลืม
คืนชีพน้องตุ๊กตา

Leave a Comment