ท่านทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันมีกฏหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จากปัญหาด้านการฉ้อโกง การหลอกลวง ต่างๆ เช่น หลอกโอนเงิน แอบอ้างชื่อบุคคลอื่นในการทำธุรกรรมต่างๆ ฯลฯ ได้ทำให้เกิดความเสียหายแก่ บุคคลหรือหน่ายงานต่างๆ เป็นอันมาก จึงได้มีกฏหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการเอาข้อมูลไปแอบอ้างหรือทำให้เกิดความเสียหาย
       ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลอะไรก็ได้ที่สามารถระบุตัวตนได้ (โดยตรง)
• ชื่อ นามสกุล รูปภาพ
• ข้อมูลที่นำไปประกอบกับข้อมูลอื่นเพื่อระบุตัว
ตนได้ (โดยอ้อม)
• pseudonymised data
• ip address
• cookies

        การใช้งาน Application ต่างๆ บนโทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ มักจะเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ใช้เองที่ยินยอมให้ Application เหล่านั้นเข้าถึงข้อมูล โดยไม่ได้อ่านข้อตกลงให้ชัดเจน 

       ตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลหรือตัวบุคคลย่อมีสิทธิ์ที่อย่างเต็มที่ในข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเอง หากเจ้าตัวไม่อนุญาต ผู้อื่นจะนำ  ข้อมูลไปใช้ในทางใดทางหนึ่งไม่ได้ บุคคลหรือหน่วยงานใดจะขอข้อมูลส่วนบุคคล ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัย ดังนี้

         

       แต่ทั้งนี้ กฏหมายก็ช่วยไม่ได้หากตัวผู้ใช้เองยังคงคลิกแบบไม่ได้อ่านก่อน เพียงเพื่อให้ได้เล่นเกมส์ใน Application …..

เครื่องเสียง (Amplifiers)
ยืดอายุแบตเตอรี่โน้ตบุ๊ค พร้อม Calibrate Battery ให้ใช้ได้นานที่สุด

Leave a Comment