คำลงท้ายคือะไร สำคัญอย่างไร แตกต่างกันตรงไหน ใช้เพื่ออะไรกันแน่ บทความนี้จะบอกความหมายง่ายๆ ของคำลงท้ายต่างๆ ที่ใช้ตามแต่วาระ และโอกาส เลือกใช้ตามต้องการนะครัช

Yours Respectfully_______แสดงความเคารพ

Formal AND Business

1. Yours Sincerely…………………ด้วยความจริงใจ
2. Yours Faithfully…………………ด้วยความศรัทธา
3. Regards………………………..ด้วยความเคารพ
4. Best regards……………………ด้วยความเคารพอย่างสูง
5. Sincerely……………………….ด้วยความจริงใจ

Informal OR Friend
1. With love………………………ด้วยรัก
2. Lots of love……………………รักมากนะ
3. Lots of kisses………………….จุ๊ฟๆ
4. Take care……………………..เป็นห่วงนะ
5. Keep in touch…………………แล้วเจอกันนะ
6. Keep contact…………………ติดต่อมานะ
7. love…………………………..รักนะ
8. See ya………………………..ไว้เจอกัน
9. Write back soon………………เขียนกลับมาด้วย

จัดงานปีใหม่ มอ.ภูเก็ต
พอกันที !!! กับโฆษณาบน YouTube ....

Discussion

Leave a Comment