เมื่อประมาณกลางเดือนธันวาคม 2558 ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธี” ซึ่งจัดโดยงานบริการกลาง (บริหารบุคคล) สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมก็ได้อะไรเยอะแยะมากมาย ทั้งความรู้ และความฮา จากวิทยากรโครงการนี้ … โครงการดี ๆ อย่างนี้จัดอีกนะคะ

วันนั้นก็ฟังเพลินมาก ขำกลิ้งจนลืมจดไปเลย … หากวันนั้นพลาด/ไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ ก็คงจะเสียดายมากเลยค่ะ ก็จะสรุปเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากที่จด ๆ โน๊ต ๆ ไว้บ้างดังนี้นะคะ

 • การจัดโต๊ะหมู่บูชา แถวกลาง ตัวล่าง จะต้องวางกระถางธูป เทียน อยู่ด้วยกัน
 • โต๊ะหมู่ ไม่จำเป็นต้องอยู่ทางขวามือของพระสงฆ์เสมอไป ขึ้นอยู่กับสถานที่นั้น ๆ แต่ที่นิยม มักจะอยู่ทางขวามือ
 • กรณีที่โต๊ะหมู่ฯ มีพุ่มเงินพุ่มทอง จะต้องวางพุ่มทองอยู่ทางขวามือขององค์พระ และพุ่มเงินอยู่ทางด้านซ้ายมือขององค์พระ
 • เจ้าภาพ ควรจะเตรียมเทียนชนวนไว้ด้วย
 • ในกรณีที่โต๊ะหมู่บูชามีเทียนหลายเล่ม ให้จุดเทียนเพียง 2 เล่มเท่านั้น เฉพาะที่วางบนโต๊ะหมู่ แถวกลางล่าง โดยจุดจากเทียนเล่มขวามือของพระพุทธรูปก่อน แล้วตามด้วยเล่มซ้ายมือของพระพุทธรูป
 • การจุดธูปเทียน จะต้องจุดด้วยมือข้างเดียวเสมอ

◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊

 • อาสน์สงฆ์ คือ ที่นั่งรวมของพระสงฆ์
 • อาสนะ คือ ที่นั่งของพระ (เดี่ยว ๆ)
 • อาสน์สงฆ์ ควรจะจัดให้มีพื้นที่ว่างข้างหน้ามากกว่า 1 ศอก

◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊

 • เจริญ เป็นคำที่ใช้ในงานมงคล เช่น เจริญพระพุทธมนต์
 • สวด เป็นคำที่ใช้ในงานอวมงคล เช่น สวดมาติกา
 • บทเจริญพระพุทธมนต์ จะต้องมีไมค์ 2 ตัว วางที่พระรูปที่ 1 และ 3
 • งานมงคล ใช้สายสิญจน์
 • งานอวมงคล ใช้ภูษาโยง
 • การกรวดน้ำ จะเริ่มกรวดน้ำ เมื่อพระรูปแรกขึ้น “ยถา” หลังจากนั้นเมื่อพระรูปที่ 2 ขึ้น “สัพพี” จะต้องเทน้ำ (กรวดน้ำ) ให้หมด โดยในช่วงขณะที่กรวดน้ำ อย่าให้สายน้ำขาดสาย และไม่ต้องเอานิ้วไปรองรับน้ำ เมื่อกรวดน้ำเสร็จสิ้นแล้ว ให้เอาน้ำไปเทไว้ที่ใต้ต้นไม้สะอาด ๆ
 • การจับตาลปัตร ให้จับที่ด้ามข้างล่าง โดยมือขวาอยู่บน
 • การทอดผ้าบังสุกุล ให้วางผ้าบังสุกุลขวางทับภูษาโยง (อย่าวางตามยาวของภูษาโยง)

◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊

 • “อาราธนา” กับ “นิมนต์” ความหมายเหมือนกัน คือ เชิญ เชื้อเชิญ แต่ใช้ต่างกัน
  • อาราธนา เป็นการเชื้อเชิญในสถานที่นั้น ๆ ซึ่งการอาราธนา จะมี 3 อย่าง ได้แก่ อาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร และอาราธนาธรรม
  • นิมนต์ เป็นการเชื้อเชิญแบบโยกย้ายจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง เช่น นิมนต์พระไปทำพิธีที่บ้าน

◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊

 • เวียนเทียนในวันสำคัญ จะเป็นการเวียนขวา 3 รอบ (เวียนประทักษิณ) ซึ่งก็คือ การเวียนตามเข็มนาฬิกา (แขนขวาอยู่ชิดโบสถ์) เพื่อแสดงอาการเคารพต่อพระรัตนตรัย โดยเวียนรอบแรกระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า รอบสองระลึกถึงคุณพระธรรม และรอบสามระลึกถึงคุณพระสงฆ์
 • เวียนศพขึ้นเมรุ จะเวียนทวนเข็มนาฬิกา หรือเวียนซ้าย … รอบแรก คือ อนิจจัง รอบสอง คือ ทุกขัง และรอบสาม คือ อนัตตา … ให้เห็นความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ ความไม่มีอะไรยึดถือมั่นหมายได้
 • สรุปคือ เวียนขวาเป็นงานมงคล ส่วนเวียนซ้ายเป็นงานอวมงคล

◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊

 • ชุดกากี คือ ชุดไว้ทุกข์ในสมัยโบราณ ดังนั้นหากใส่ชุดกากี ก็ไม่ต้องติดปลอกแขนดำแล้ว (กรณีไปร่วมงานอวมงคล)
 • ผู้หญิงที่แต่งชุดข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว จะต้องเกล้าผมด้วย
 • การแต่งเครื่องแบบ (ชุดขาว) กรณีที่ไปร่วมงานวันปิยมหาราช จะต้องสวมหมวกด้วย

◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊

จบแล้วค่ะ แล้วเจอกันใหม่นะคะ / ขอบคุณค่ะ

JARIN MANFUEKPHAN

Jarin Manfuekphan Learning Centre Prince of Songkla University Phuket Campus 80 Moo 1, Vichitsongkram Rd. Kathu, Phuket 83120

More Posts

เพิ่มความปลอดภัยให้ Apache Web Server
จับภาพหน้าจอง่ายๆ ไม่ยุ่งยากด้วย Snipping Tool

Leave a Comment