ฟอนต์หรือชุดตัวอักษรสำหรับใช้ออกแบบกราฟิกในงานต่างๆ หรือใช้สำหรับเป็นชุดตัวอักษรที่ใช้ในโปรแกรมพิมพ์งานต่างๆ แต่ก่อนนั้นการหาฟอนต์ภาษาไทยหายาก แต่ปัจจุบันมีเว็บไซต์

http://www.f0nt.com

เป็นเว็บไซต์ที่รวมฟอนต์ภาษาไทย ที่ทั้งคนทั่วไปส่งเข้าไป และฟอนต์ที่เจ้าของเว็บไซต์ทำขึ้นมาเอง รวมทั้งยังสอนวิธีการทำฟอนต์เองด้วย สามารถเข้าไปหาความรู้กันได้เลยคะ

🙂 😛  😀

อยากใช้ระบบ Android แต่ไม่มี Smartphone ระบบ Android จะทำอย่างไรดีล่ะ ???
วิธีการตั้งค่า PSU VPN Windows 10

Leave a Comment